02. tbl. 101. árg. 2015

Umræða og fréttir

„Gestabókin er ekki nettengd“ - segir Jörundur Kristinsson formaður orlofssjóðs LÍ

Á vegum orlofssjóðs Læknafélags Íslands er rekin umfangsmikil starfsemi en í eigu sjóðsins eru 8 orlofshús og  tvær íbúðir, auk nokkurra íbúða sem sjóðurinn leigir til handa félagsmönnum. Í lok síðasta árs var tekinn í notkun nýr bókunarvefur sjóðsins og í vor verður nýtt hús í boði á orlofssvæðinu í Svignaskarði. 


„Við viljum að fólk geti komið í húsin, þar sé allt hreint og snyrtilegt, allur búnaður í lagi svo 
fólk geti notið dvalarinnar, hvílt sig og slappað af,“ segir Jörundur Kristinsson formaður orlofsjóðs LÍ.

Orlofssjóður Læknafélags Íslands  er fjármagnaður með framlögum vinnuveitenda sem samið er um í kjarasamningum. „Það eru ekki allir sem átta sig á því að þetta er ekki dregið af laununum heldur er þetta umsamið framlag vinnuveitanda, 0,25%, sem greiðist til viðbótar við launin. Ég hef því hugsað með velþóknun til nýja kjarasamningsins því með honum munu tekjur sjóðsins aukast og fjárhagur hans styrkjast,“ segir Jörundur léttur í bragði. Ásamt honum sitja í stjórn sjóðsins Bolli Bjarnason og Rafn Benediktsson. „Stjórnin er mjög samhent og rekstur sjóðsins hefur gengið vel á undanförnum árum.“
 

Nýr orlofsvefur

„Þegar ég tók við formennsku í Orlofssjóðnum snemma árs 2008 var nýlega búið að uppfæra vef orlofssjóðsins. Síðan hefur tíminn liðið og við vorum að lenda í vandræðum með nauðsynlegar uppfærslur á vefnum. Við fórum því að líta í kringum okkur eftir nýjum vef og niðurstaðan varð sú að við völdum Frímann frá AP Media og hann var tekinn í notkun seint á síðasta ári,“ segir Jörundur.

„Fyrsta breytingin sem notendur mæta þegar þeir fara inn á vefinn er að nota verður rafræn skilríki, eða íslykilinn, en það ætti nú ekki að vefjast fyrir neinum enda flestir nú þegar komnir með slíkt. Vefurinn er myndrænni ogauðveldara að átta sig á valkostum. Þá er mun auðveldara fyrir starfsfólk skrifstofunnar að uppfæra upplýsingar á vefnum, sem er til þæginda fyrir notendur, og bæta við eða breyta valkostum með stuttum fyrirvara svo allar upplýsingar séu sem réttastar.“

Frá því vefurinn var tekinn í notkun fara allar bókanir fram í gegnum hann. Ekki er lengur hægt að hringja á skrifstofuna og bóka þannig. „Við teljum að þetta sé til mikillar hagræðingar því nú sitja allir við sama borð og bókanir eru skráðar strax. Þá er breyting fólgin í því að greitt er strax við bókun með kreditkorti og það teljum við að muni bæta nýtinguna og draga úr „draugabókunum“. Það vildi brenna við að fólk bókaði bústað, ætlaði svo að greiða síðar en hætti svo við án þess að láta vita og bústaðurinn var auður og ógreiddur þá vikuna.“

Jörundur bætir því við að ef fólk lendir í vandræðum með bókun á netinu er starfsfólk skrifstofunnar boðið og búið til aðstoðar. „Fólk getur komið á skrifstofuna og bókað þannig eða hringt og fengið aðstoð við netbókunina en þá er nauðsynlegt að hafa rafrænu skilríkin eða íslykilinn meðferðis.“


Nýjasta hús félagsins er í Brekkuskógi en í vor verður samskonar hús, örlítið stærra þó, tekið
í notkun í Svignaskarði í Borgarfirði. Mynd Jörundur Kristinsson.

Að eiga og leigja

Sjóðurinn á bústaði á nokkrum stöðum, þrír í Brekkuskógi í Biskupstungum, einn í Vaðnesi í Grímsnesi, tveir við Hreðavatn í Borgarfirði, einn á Húsafelli. Þá er hús í eigu sjóðsins á Kirkjubæjarklaustri. Næsta sumar kemur húsið í Svignaskarði inn.

„Þetta er samskonar hús og húsin þrjú í Brekkuskógi en þó heldur stærra, 50 sentimetrum breiðara, sem gerir húsið allt heldur rýmra. Verktakinn er sá sami og byggði húsin þrjú í Brekkuskógi og húsið á Húsafelli. Húsið er staðsett á mjög vel skipulögðu orlofshúsasvæði þar semgóð þjónustumiðstöð er til staðar. Borgarfjörður er eitt vinsælasta orlofshúsasvæði landsins, og húsin okkar tvö við Hreðavatn hafa komið mjög vel út. Við erum því mjög ánægð með þessa fjárfestingu.“

Hús og íbúðir sem sjóðurinn býður upp á eru ýmist í eigu sjóðsins eða tekin á leigu. Jörundur segir það góðan kost þegar eftirspurnin er bundin við hluta ársins.  

„Við höfum leigt nokkur hús og íbúðir yfir orlofstímann þegar eftirspurnin er hvað mest og reynslan hefur sýnt okkur að það er skynsamlegt. Það er ekki skynsamlegt að eiga húsnæði þar sem nýtingin er aðeins í þrjá til fjóra mánuði á ári og restina af árinu er bara lokað og læst. Sú var raunin með orlofshús sem við áttum austur á Héraði og einnig hús sem við áttum í Reykjadal í Þingeyjarsýslu. Við seldum bæði þessi hús. En við höfum aftur á móti komið til móts við eftirspurn með því að leigja orlofshús á Héraði yfir sumarið og það hefur komið ágætlega út.“

Sjóðurinn leigði á sínum tíma íbúð í Kaupmannahöfn, í Barcelona, Alicante  og Strassborg fyrir félagsmenn. „Þetta kom illa út fjárhagslega. Við hrunið 2008 varð leiga erlendis óheyrilega dýr og í raun sjálfhætt með slíkt. Við sögðum því upp leigusamningunum og ég tel að það hafi verið happaspor. Að mínu mati og stjórnar sjóðsins er meginhlutverk hans að bjóða upp á orlofskosti innanlands. Rándýr leiga erlendis myndi draga verulega úr getu sjóðsins til uppbyggingar hér heima.“ 

Jörundur segir reynsluna sýna svart á hvítu að eftirspurn eftir orlofshúsunum árið um kring sé að miklu leyti bundin við Borgarfjörð í vestur og Árnessýslu í austur. „Við höfum boðið upp á vetrarleigu í Stykkishólmi, það gekk ekki og staðreyndin er einfaldlega sú að ef aksturstíminn frá höfuðborgarsvæðinu er meiri en einn og hálfur tímar eru húsin ekki tekin í helgarleigu yfir veturinn. Undantekningin er íbúðin okkar á Akureyri, hún er í stöðugri leigu og setið er um hana skíðatímabilið janúar-apríl. Þar er eftirspurnin slík að við erum að svipast um eftir annarri íbúð til kaups á Akureyri. Það þarf reyndar að huga vandlega að slíku því taka þarf tillit til þarfa fólks í orlofi. Við áttum áður íbúð á annarri hæð í blokk þar sem bjó annars bara venjulegt vinnandi fjölskyldufólk. Það fór ekki mjög vel saman. Við skiptum á henni og mjög góðri nýrri íbúð í keðjuhúsi þar sem er gott aðgengi fyrir fatlaða og mun betra næði.“

Loks má nefna húsið á Kirkjubæjarklaustri sem Jörundur segir að hafi nokkra sérstöðu. „Þetta hús fékk fyrri stjórn á mjög góðu verði á sínum tíma og er gott hús. Það leigist vel út á sumrin og langt fram eftir hausti og þó vetrarleiga sé stopul er meiningin að eiga það áfram.“

Leiga á húsum til að kanna eftirspurn á ákveðnum stöðum eða svæðum er góð aðferð til að komast að niðurstöðu um hvort kaupa eigi eða byggja hús. „Það er reyndar ekki alltaf auðvelt að finna hús til leigu. Við gerum ákveðnar kröfur um gæði húsanna og það takmarkar framboðið töluvert en síðan verður að segjast að leiguverð á sumarhúsum hefur hækkað mjög  ásíðustu árum með sívaxandi ferðamannastraumi. Það er ekki óalgengt að farið sé fram á kringum 90.000  krónurfyrir vikuleigu og þá er ekki endilega verið að bjóða neinn lúxus. Við hefðum mjög gjarnan viljað bjóða valkost í sumar á Snæfellsnesi en það hefur því miður ekki tekist. Við höfum hins vegar tekið hús á leigu í sumar á Suðureyri við Súgandafjörð sem kemur í stað íbúðarinnar sem við leigðum á Ísafirði en höfum ekki lengur. Það verður fróðlegt að sjá hvort Suðureyri höfðar til okkar fólks. Stutt er til Ísafjarðar gegnum göngin. Þá bjóðum við aftur í sumar íbúð í Vestmannaeyjum sem við gerðum í fyrsta skipti í fyrrasumar og kom mjög vel út. Einnig verðum við með bústað á Héraði á leigu í sumar.“  
 

Viðhald og umgengni

„Okkar stærsta vandamál í daglegum rekstri orlofshúsanna snýr að umgengni og þrifum,“ segir Jörundur en leggur áherslu á að það stafi ekki af slæmri umgengni í sjálfu sér, heldur fremur að fólk geri bara svo misjafnar kröfur. „Fólk er misjafnt og hugmyndir þess um þrifnað mjög ólíkar og það sem einum finnst gott finnst öðrum algjörlega óviðunandi. Það er auðvitað ekki hægt að gera öllum til hæfis en línuna má þó draga milli þess sem telja má hreinlætisáráttu og hreinan sóðaskap. Langflestir vita hvar mörkin þar á milli liggja og oftast er þetta í lagi. Ég hef þó orðið vitni að umgengni sem ég er alls ekki sáttur við. Þá er til dæmis um ræða matarslettur á húsgögnum og veggjum, dýrahár í rúmum og húsgögnum húsa þar sem gæludýr eru ekki leyfð, opinn ísskápur, leirtau í uppþvottavél og ólæst útihurð.“

Hvernig er brugðist við kvörtunum af þessu tagi? 

„Ef það fer ekkert á milli mála að viðskilnaður síðasta leigjanda er slæmur áskiljum við okkur rétt til að þrífa húsið eða íbúðina á kostnað viðkomandi. En ég vil líka taka fram að umsjónarmaður okkar lítur yfir húsnæðið á milli gesta til að ganga úr skugga um að viðskilnaður sé sómasamlegur. Þetta geta verið mjög erfið mál og mikilvægt að allir njóti sanngirni.“

Loks nefnir Jörundur að félagsmenn sjálfir megi alveg vera duglegri við að koma athugasemdum á framfæri við skrifstofu félagsins og í því samhengi segir hann hlæjandi að gestabókin sé ekki nettengd. „Það hefur afskaplega lítinn tilgang að skrifa kvartanir í gestabókina. Ef kaffivélin er biluð eða leirtau brotnar þarf ekki annað en senda okkur póst. Hvert hús á sér sinn fóstra sem sinnir húsunum og við viljum að allt sé í 100% lagi. Það er ekkert mál fyrir okkur að sinna viðhaldinu ef við fáum ábendingar um hvað er í ólagi eða vantar. Við viljum að fólk geti komið í húsin, þar sé allt hreint og snyrtilegt, allur búnaður í lagi svo fólk geti notið dvalarinnar, hvílt sig og slappað af. Það er jú tilgangurinn með þessu öllu.“ Þetta vefsvæði byggir á Eplica