Um blaðið

Læknablaðið

Hlíðasmára 8, 201 Kópavogi
Sími: 564 4109

Ritstjórn

Magnús Gottfreðsson, lyf- og smitsjúkdómalæknir, ritstjóri og ábyrgðarmaður
Elsa Björk Valsdóttir, skurðlæknir
Gerður Gröndal, lyf- og gigtarlæknir
Ingibjörg Jóna Guðmundsdóttir, hjartalæknir

Magnús Haraldsson, geðlæknir
Margrét Ólafía Tómasdóttir, heimilislæknir
Sigurbergur Kárason, svæfinga- og gjörgæslulæknir

Tölfræðilegur ráðgjafi blaðsins

Thor Aspelund

Ritstjórnarfulltrúi

Védís Skarphéðinsdóttir - vedis@lis.is

Blaðamaður

Gunnhildur Arna Gunnarsdóttir - gag@lis.is

Auglýsingar

Sólveig Jóhannsdóttir - solveig@lis.is

Verðskrá auglýsinga

Umbrot

Margrét Laxness - melax@lis.is
Læknablaðið er komið inn í Thomson Reuters Journal Citation Reports, þar sem vísindarit eru metin. Journal Citation Reports er vísindamönnum, höfundum og stofnunum ómetanlegt í því að mæla gildi efnis þeirra.

Það að Læknablaðið tilheyri þeim hópi sem Journal Citation Reports leggur á vogarskálarnar sýnir einurð blaðsins við að halda til streitu efni og efnismeðferð  samkvæmt góðum og viðurkenndum vísindalegum aðferðum.


Útgefandi

Læknafélag Íslands

Læknablaðið áskilur sér rétt til að birta og geyma efni blaðsins á rafrænu formi, svo sem á netinu. Blað þetta má eigi afrita með neinum hætti, hvorki að hluta né í heild án leyfis.

ISSN: pappírsútgáfa: 0023-7213, fylgirit 0254-1394, rafræn útgáfa: 1670-4959

This page in EnglishÞetta vefsvæði byggir á Eplica