07/08. tbl. 100. árg. 2014

Umræða og fréttir

Starfsmannastjórar teknir á beinið 

Bryndís Hlöðversdóttir starfsmannastjóri Landspítala

Læknablaðið ræddi við Bryndísi Hlöðversdóttur starfsmannastjóra Landspítala. Fyrirhugað er að í næstu blöðum verði lagðar sömu spurningar fyrir þá sem stýra starfsmannamálum á öðrum stórum vinnustöðum lækna í landinu. Þetta er gert í kynningarskyni fyrir lækna innanlands og utan.

Hvað sinnir Landspítali mörgum sjúklingum á ári?

Þriðjungur allra landsmanna leitar árlega til Landspítala. Árið 2013 leituðu rúmlega 107.000 manns (hver að meðaltali um fjórum sinnum) eftir þjónustu sem spítalinn veitir.  Rúmlega 97.000 komur voru skráðar í slysa- og bráðaþjónustu og um 315.000 komur á dag- og göngudeildir. Tæplega 14.000 skurðaðgerðir voru framkvæmdar og 3228 börn fæddust á Landspítala.
 

Hvað starfa margir á spítalanum?

Þar störfuðu í upphafi árs 2014 4864 starfsmenn, sem er 4,2% aukning frá fyrra ári, í 3667 stöðugildum (án barnsburðarleyfa, foreldraorlofs og launalausra leyfa).  Starfsmannavelta síðustu 5 árin hefur verið rúm 11% að undanskildu árinu 2011 (10,8%).
 

Hver eru markmið og gildi spítalans? Til dæmis hvað varðar starfsumhverfi og einnig gagnvart sjúklingum?

Markmið spítalans er að bæta þjónustu og auka öryggi, bæði fyrir sjúklinga og starfsmenn ásamt því að stuðla að góðri vinnustaðarmenningu. 

Gildi spítalans, sem mótuð voru af starfsmönnum, endurspegla vel starfsemina. Við berum umhyggju fyrir sjúklingum, starfsmönnum og samfélagi okkar. Við höfum fagmennsku, gagnreynda þekkingu og öguð vinnubrögð að leiðarsljósi. Við leggjum öryggi sjúklinga, starfsmanna og samfélags til grundvallar í allri okkar þjónustu. Við leggjum áherslu á framþróun þjónustu, þekkingar og tækni. Með gildin að leiðarljósi, sem við sýnum í okkar daglegu gjörðum, drögum við þau saman í umhyggju, fagmennsku, öryggi og framþróun.
 

Hver eru helstu verkefni spítalans?

Landspítali er sjúkrahús allra landsmanna, aðalsjúkrahús Íslands og háskólasjúkrahús. Hann er öryggisnet í eigu og þágu þjóðar sem veitir bæði almenna og sérhæfða heilbrigðisþjónustu. Jafnframt er hann miðstöð menntunar, þjálfunar og rannsókna á sviði heilbrigðisvísinda.


Hvað starfa margir nemar á spítalanum hverju sinni?

Árlega stunda rúmlega 1500 nemendur nám í heilbrigðisvísindum, þar af eru yfir 300 í meistara- og doktorsnámi. Í hjúkrunar- og læknisfræði eru um 400 nemendur árlega í hvorri grein en í heildina eru um 25 starfsstéttir sem stunda nám í grunn- og framhaldsnámi.

Vísindasjóður Landspítala styrkir um 100 vísindaverkefni og mikið samstarf er við innlenda háskóla, Íslenska erfðagreiningu, Hjartavernd og í vaxandi mæli við erlenda háskóla.
 

Er vöntun á mannauði? Á hvaða sviðum helst?

Það hefur verið skortur á fólki á tilteknum sviðum starfseminnar, má þar nefna að á tímabili gekk illa að manna stöður aðstoðarlækna á lyflækningasviði. Upp á síðkastið hefur það hins vegar gengið vel og almennt má segja að okkur gangi ágætlega að manna spítalann. Það er hins vegar áhyggjuefni að nýliðun skortir hjá lykilstéttum í heilbrigðisþjónustu og má þar nefna vissar sérgreinar lækninga, lífeindafræðinga og sjúkraliða. Það er því sameiginlegt verkefni okkar, stjórnvalda og menntastofnana að sjá til þess að við höfum í framtíðinni nóg af hæfu fólki til að sinna þeim vaxandi verkefnum sem við blasa í heilbrigðisþjónustu á Íslandi.
 

Hver er framtíðarsýn spítalans?

Framtíðarsýn spítalans er að Landspítali verði áfram í fremstu röð háskólasjúkrahúsa og sjúklingurinn og öryggi hans verði ætíð í fyrirrúmi. Menntun og vísindastarf verði í fremstu röð og markvisst unnið að nýsköpun á grundvelli þekkingar. Landspítali verði áfram eftirsóttur vinnustaður sem veitir hagkvæma og skilvirka þjónustu byggða á bestu þekkingu sem völ er á og sé stolt landsmanna, sjúklinga og starfsmanna.

Það er einnig framtíðarsýn spítalans að starfsemin verði sameinuð á einn stað í hentugt húsnæði. Nýjar spítalabyggingar þurfa að mæta kröfum nútímalækninga að teknu tilliti til þekkingar og tækniþróunar. Þær munu veita betri aðbúnað fyrir sjúklinga, leiða til færri sjúkrahússýkinga, auka öryggi og stytta legutíma. Auk þess mun sameinuð starfsemi leiða til hagræðingar í rekstri og nútímaleg aðstaða laða að og gera spítalann að eftirsóknarverðari vinnustað.Þetta vefsvæði byggir á Eplica