11. tbl. 96.árg. 2010

Umræða og fréttir

Læknar eru verðmætur hópur. Af aðalfundi LÍ

„Við þurfum að þora að horfast í augu við breyttar aðstæður,“ sagði Guðbjartur Hannesson ráðherra heilbrigðis- og félagsmála í ávarpi á aðalfundi Læknafélags Íslands við setningu fundarins fimmtudaginn 21. október.


Þessi orð ráðherrans féllu sem rökstuðningur við niðurskurð fjármuna til landsbyggðarsjúkrahúsa en fundarmenn gagnrýndu harðlega aðgerðir ríkisstjórnarinnar á þessu sviði. „Samgöngur hafa stórbatnað á undanförnum áratugum, eftirspurn eftir þjónustu hefur breyst, sumt þurfum við að verja og annað er betur komið annars staðar. Þetta er það sem við glímum við í dag,” sagði ráðherrann og lagði ennfremur mikla áherslu á samstarf og samvinnu við læknastéttina í framtíðinni.

u02-fig1
Fundarmenn sækja sér kjörseðil fyrir stjórnarkjör.

Ráðherrann játaði fúslega að sumar niðurskurðartillögur fjárlagafrumvarpsins gengju lengra en við mætti una og því yrði að draga í land með ákveðna hluta þess. „Niðurskurðartillögur um sjúkrahúsið á Húsavík ganga hreinlega ekki upp miðað við núverandi atvinnuástand sem þar ríkir.” Ráðherrann sagði ennfremur að ekki þjónaði neinum tilgangi að etja saman læknum landsbyggðarinnar og höfðborgarsvæðisins og lýsti sig reiðubúinn til samstarfs við lækna um að leysa þann ágreining sem uppi væri. „Þið eruð fagfólkið, þið hafið kunnáttuna og þekkinguna, ég hef aðstöðuna til að hrinda hlutunum í framkvæmd.”

u02-fig2
Jón Torfi Halldórsson og Þórarinn Ingólfsson.

Ráðherrann var greinilega mættur á fund lækna til að ná þeim á sitt band og af undirtektum fundarmanna að dæma var ekki annað að heyra en honum hefði tekist það ætlunarverk sitt. Hann lagði áherslu á að læknar væru verðmætur hópur fyrir íslenskt samfélag og að stjórnvöld yrðu að taka mið af því.  „Þið eruð eftirsóttur vinnukraftur og getið unnið hvar sem er í veröldinni.”

Hann tók síðan sérstaklega fram að hann væri ekki í pólitík til að reisa sjálfum sér persónulega minnisvarða. „Mikilvægt er að marka stefnu til lengri tíma, þannig að allir viti með góðum fyrirvara hvað sé framundan.”


Ályktað um mikilvæg mál

Seinni fundardagurinn var tvískiptur þar sem fyrri hluta dags var unnið í vinnuhópum að lokafrágangi ályktana sem síðan voru ræddar á fundinum og bornar upp til samþykktar. Í ályktunum koma skýrt fram áhyggjur aðalfundar yfir niðurskurði á fjármunum til heilbrigðismála og hver áhrif slíkt muni hafa á framboð og gæði þjónustunnar. Þá lítur aðalfundurinn það mjög alvarlegum augum að almennum læknum og kandídötum hafi fækkað um 25 af hundraði á undanförnu ári. Aðalfundurinn lýsir því yfir að standa beri vörð um fjölbreytileg rekstrarform í heilbrigðisþjónustu. Aðalfundurinn skorar á heilbrigðisyfirvöld að koma á samtengdri sjúkraskrá á landsvísu og samræma skráningu í heilbrigðisþjónustu. Í ítarlegri ályktun í fjórum liðum er lagt til við heilbrigðisstofnanir og stjórnvöld á hvaða atriði skuli leggja mesta áherslu við framtíðarstefnumótun sjúkrahúsþjónustu. Er hvatt til samstarfs við Læknafélag Íslands í þessu efni.

u02-fig3
Guðbjartur Hannesson heilbrigðis- og
félagsmálaráðherra.

Þá telur aðalfundurinn að sameina beri landlæknisembætti og Lýðheilsustöð undir merki landlæknis. Í ályktuninni kemur fram að LÍ álíti það skilyrði að æðsti embættismaður eftirlits með lækningum landsmanna sé læknir.

Aðalfundurinn skorar á Alþingi að samþykkja þingsályktunartillögu um takmörkun á transfitusýrum í matvælum á Íslandi. Aðalfundurinn skorar jafnframt á stjórnvöld að banna notkun gúmmíkurls sem inniheldur krabbameinsvaldandi efni og önnur eiturefni, á íþróttavöllum og leiksvæðum.

u02-fig6 u02-fig4 u02-fig5

Birna Jónsdóttir formaður LÍ, Eyjólfur Þorkelsson formaður FAL og Árdís Björk Ármannsdóttir.

Þá segir í ályktun um læknisþjónustu utan sjúkrahúsa að áformaður niðurskurður ríkisins á fjárveitingum til heilbrigðismála muni hafa þjónustuskerðingu í för með sér sem tekur mörg ár að bæta fyrir. Aðalfundurinn harmar að yfirvöld hafi ekki enn haft frumkvæði að samvinnu við Læknafélag Íslands um skipulagsbreytingar og forgangsröðun verkefna svo takmarka megi tjónið.

Þá fól aðalfundurinn stjórn félagsins að skipa aðgerðahóp sem vinni með stjórnvöldum að næstu skrefum í tóbaksvörnum og hafi til hliðsjónar stefnu félagsins og ítarlega aðgerðaáætlun í tóbaksmálum.

u02-fig7
Fulltrúar almennra lækna ráða ráðum sínum.

Loks bendir aðalfundurinn á í ályktun um lyfjamál að öryggi og oft á tíðum lífi sjúklinga á Íslandi hafi verið teflt í tvísýnu með því að lyf hafa horfið fyrirvaralaust af markaði um lengri eða skemmri tíma. Bæði er um gamalreynd og nýrri lyf að ræða. Aðalfundur höfðar til ábyrgðar og skyldu lyfjaframleiðenda, lyfjainnflytjenda og stjórnvalda að tryggja sjúklingum aðgengi að nauðsynlegum lyfjum. Er skorað á stjórnvöld að setja í forgang vinnu við að lagfæra þessa bresti á lyfjaöryggi landsmanna.

Ályktanirnar í heild má sjá á heimasíðu Læknafélags Íslands, www.lis.is

 

 Þetta vefsvæði byggir á Eplica