09. tbl 92. árg. 2006

Umræða og fréttir

Læknanám í Árósum

Þeir Örn Hauksteinn Ingólfsson og Halldór Bjarki Einarsson eru báðir við læknanám í Árósum. Örn er á 4. ári en Halldór Bjarki á 3. ári Þeir segjast báðir hafa farið í Numerus Clausus við læknadeild HÍ en ekki komist inn og því sótt um inngöngu í læknadeildina í Árósum sem er ein af þremur læknadeildum í Danmörku, hinar tvær eru í Óðinsvéum og Kaupmannahöfn.

Þeir urðu góðfúslega við þeirri beiðni að lýsa náminu svo samanburður við læknanámið heima á Íslandi væri mögulegur en varla þarf þó að taka fram að námið er fyllilega sambærilegt og veitir sömu réttindi.

Tilhögun námsins í Árósum

Náminu er skipt upp í tvo hluta. Fyrsti hlutinn samanstendur af líffærafræði og vefjafræði, erfðafræði, sálarfræði og verknámi á 3. önn. Á öðru námsári hefjast heilsárskúrsar í ólífrænni og lífrænni efnafræði, sem og læknisfræðilegri eðlis-fræði og lífeðlisfræði. Fyrsta hlutanum lýkur með prófum í ónæmis- og örveirufræði, faraldsfræði og umhverfis- og vinnutengdri læknisfræði.

Annar hluti læknisfræðinnar í Árósum hefst með kúrsum í lyfja- og meinafræði ásamt smærri kúrsum í sálarfræði og heimspeki. Fjórða árinu lýkur með einnar annar verknámi í lyf- og skurðlækningum. Á fimmta ári eru kenndar háls,- nef- og eyrnalækningar, og húð- og kynsjúkdómafræði, ásamt augnlæknisfræði. Níundu önninni lýkur síðan með sex vikna rannsóknarverkefni. Nemendur sem tekið hafa rannsóknarár, sem er í boði fyrir þá sem hafa sérstakan áhuga á rannsóknum, fá kúrsinn metinn standist þeir rannsóknarárið. Á seinni hluta fimmta ársins, fara nemendur aftur á spítala í verknám, í almenna læknisfræði, taugalæknisfræði og taugaskurðlækningar. Einnig er kennd fræðileg æxlafræði.

Verknámið heldur svo áfram á fæðinga- og kvensjúkdómadeild og lýkur með barnalæknisfræði. Sjötta árið hefst með klínískri erfðafræði, myndgreiningu, geislalæknisfræði og klínískri lyfjafræði, öldrunarlæknisfræði og geðlæknisfræði. Einnig er kennd réttarlæknisfræði og gigtarlæknisfræði.

Elleftu önn lýkur með kúrs í fæðingar- og kvensjúkdómalæknisfræði. Á tólftu önn, sem og jafnframt er sú síðasta, undirbúa nemendur sig fyrir kandídatspróf í lyf- og skurðlækningum. Námið endar svo með skriflegu prófi í barnalæknisfræði. Turnus, eða kandídatsárið í Danmörku, er 1 og ½ ár, ein önn á lyflækningadeild, ein á skurðdeild og ein á heilsugæslu.

Félag íslenskra læknanema

Þeir Örn og Halldór benda á að námið er ekki eins byggt upp í öllum þremur deildunum í Danmörku en niðurstaðan er að sjálfsögðu sú sama.

Loks má nefna að fyrir íslenska stúdenta í Danmörku eru skólagjöld engin og námið því ódýrara en víðast hvar annars staðar utan Norðurlandanna.

Aðspurðir um framhaldsnám segist Halldór horfa til Bandaríkjanna en hann tók rannsóknarár í Bandaríkjunum og hyggst fara aftur þangað eftir kandídatsárið sitt. Dvölin vestanhafs reyndist vera lærdómsrík og bauð uppá mikla möguleika. Örn kveðst óráðinn ennþá en honum þykir líklegt að fyrir valinu verði eitt af Norðurlöndunum.

Þess má svo geta að læknastúdentar í Danmörku hafa með sér félag sem starfrækir heimasíðuna http://www.fild.dk Félagið hefur sex manna stjórn, skipaða tveimur fulltrúum frá hverjum skóla. Á hverjum stað er svo sjálfstæð starfsemi undirfélaga FÍLD. Hlutverk félagsins er að gæta hagsmuna félagsmanna, efla félagsleg tengsl, miðla upplýsingum nemenda á milli, taka á móti nýnemum og kynna félagið.Þetta vefsvæði byggir á Eplica