Yfirlit veggspjalda

Yfirlit veggspjalda

 

1          Sjúklingafræðsla: væntingar og reynsla hnéliðskiptasjúklinga á þremur Norðurlöndum

            Brynja Ingadóttir, Åsa Johansson Stark, Árún K. Sigurðardóttir, Tiny Jaarsma, Kirsi Johansson, Mitra Unosson

2          Tíðni verkja á Landspítala

            Sigríður Zoëga, Gísli Sigurðsson, Herdís Sveinsdóttir, Thor Aspelund, Sandra Ward, Sigríður Gunnarsdóttir

3          Er þörf á þessum þvaglegg? Notkun þvagleggja og þvagfærasýkingar á Landspítala

            Katrín Blöndal, Brynja Ingadóttir, Hildur Einarsdóttir, Ingunn Steingrímsdóttir, Sigrún R. Steindórsdóttir, Dóróthea Bergs,
            Guðbjörg Guðmundsdóttir, Elín J.G. Hafsteinsdóttir

4          Ávinningur fyrir feður af fjölskyldumeðferðarsamtali fyrir útskrift af meðgöngu- og sængurkvennadeild

            Rannveig Rúnarsdóttir, Ólöf Ásta Ólafsdóttir, Erla Kolbrún Svavarsdóttir

5          Heilsa og liðan nýrnaþega á Íslandi

            Hildigunnur Friðjónsdóttir, Margrét Birna Andrésdóttir, Hildur Einarsdóttir, Arna Hauksdóttir

6          Kynheilbrigðisþjónusta: þróun mælitækis

            Sóley S. Bender, Helga Sif Friðjónsdóttir, Guðný Bergþóra Tryggvadóttir, Yvonne K. Fulbright

7          Þróun hugmyndafræðilegs líkans um ráðgjöf um getnaðarvarnir

            Sóley S. Bender

8          Ákvörðun gæðaviðmiða fyrir RAI-gæðavísa og mat á gæðum á íslenskum hjúkrunarheimilum árið 2009

            Ingibjörg Hjaltadóttir, Anna K. Ekwall, Ingalill R. Hallberg

9          Heilsufar og færni íbúa á íslenskum hjúkrunarheimilum  á árunum 1996-2006

            Ingibjörg Hjaltadóttir, Ingalill R. Hallberg, Anna K. Ekwall, Per Nyberg

10       Spáþættir fyrir andláti tengdir heilsufari og færni íbúa við flutning á hjúkrunarheimili

            Ingibjörg Hjaltadóttir, Ingalill R. Hallberg, Anna K. Ekwall, Per Nyberg

11       Viðfangsefni hjúkrunarfræðinga á hjúkrunarheimilum – að hafa alla þræði í hendi sér

            Jónbjörg Sigurjónsdóttir, Helga Jónsdóttir, Birna G. Flygenring, Helga Bragadóttir

12       Áhrif félagslegs stuðnings á líðan þolenda 16 árum eftir snjóflóðin á Vestfjörðum

            Edda Björk Þórðardóttir, Berglind Guðmundsdóttir, Unnur Anna Valdimarsdóttir, Ingunn Hansdóttir, Heidi Resnick, Jillian Shipherd

13       Starfsánægja og streita á breytingatímum - rannsókn á Kragasjúkrahúsunum

            Birna G. Flygenring, Helga Bragadóttir, Herdís Sveinsdóttir

14       Rof á vinnu hjúkrunarfræðinga við lyfjaumsýslu á bráðalegudeildum

            Helga Bragadóttir, og Helgi Þór Ingason, Sigrún Gunnarsdóttir

15       Áætlanir hjúkrunarfræðinga á skurðlækningasviði um að hætta störfum

            Herdís Sveinsdóttir, Katrín Blöndal

16       Þættir sem auka eða draga úr virði vinnu hjúkrunarfræðinga á bráðamóttöku: niðurstöður rýnihópaviðtala

            Sólrún Rúnarsdóttir, Helga Bragadóttir

17       Sálfræðileg meðferð fyrir fullorðna með athyglisbrest og ofvirkni

            Brynjar Emilsson, Gísli H. Guðjónsson, Jón Friðrik Sigurðsson, Gísli Baldursson, Emil Einarsson, Halldóra Ólafsdóttir, Susan Young

18       Áhættuþættir á meðgöngu hjá konum sem hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi

            Agnes Gísladóttir, Berglind Guðmundsdóttir, Ragnheiður Bjarnadóttir, Unnur Anna Valdimarsdóttir

19       Áhrif natalizumab-meðferðar á sjálfsstjórnun, þreytu og þunglyndi sjúklinga með MS

            Sólveig Jónsdóttir, Haukur Hjaltason, Sóley Þráinsdóttir

20       Áhrif natalizumab-meðferðar á vitsmunastarf MS-sjúklinga

            Sólveig Jónsdóttir, Haukur Hjaltason, Sóley Þráinsdóttir

21       Áhrif taugaeinkenna á framkvæmd daglegra athafna (ADL): mismunur mælinga einstaklinga sem hlotið hafa
            heilablóðfall hægra og vinstra megin

            Guðrún Árnadóttir

22       Rasch-greining taugaatferliskvarða A-ONE

            Guðrún Árnadóttir

23       Önnur skynjun – ólík veröld: lífið á einhverfurófi

            Jarþrúður Þórhallsdóttir, Hanna Björg Sigurjónsdóttir

24       Rannsókn á líðan og færni einstaklinga sem misst hafa fót (fætur) og komu til endurhæfingar á endurhæfingardeild
            Landspítala á Grensási 2000-2009

            Þórunn Ragnarsdóttir, Sigrún Knútsdóttir

25       Hlutlægt og huglægt mat á Nuss-aðgerð vegna holbringu - bráðabirgðaniðurstöður

            María Ragnarsdóttir, Bjarni Torfason, Helga Bogadóttir, Steinunn Unnsteinsdóttir, Gunnar Viktorsson

26       Raförvun hjá mænusköðum með algera lömun og neðri hreyfitaugaskaða

            Vilborg Guðmundsdóttir, Sigrún Knútsdóttir, Paolo Gargiulo, Þórður Helgason, Páll Ingvarsson

27       Könnun á starfsumhverfi á Landspítala í mars 2012

            Hildur Magnúsdóttir, Guðjón Örn Helgason, Svava Kr. Þorkelsdóttir, Erna Einarsdóttir

28       Samspil sjúkdóma og umhverfis

            Sveinbjörg Júlía Svavarsdóttir, Guðrún K. Blöndal, Rakel Valdimarsdóttir, Kristín V. Ólafsdóttir, Halldór Kolbeinsson

29       Hópstarf til að bæta félagslega færni fólks í geðrænum vanda

            Sveinbjörg Júlía Svavarsdóttir, Kristín V. Ólafsdóttir, Elva Sturludóttir, Sigrún Júlíusdóttir

30       Tal um dauðann. Tal um eigin yfirvofandi dauða - kynjamunur

            Bragi Skúlason, Ásgeir R. Helgason

31       Dánarhlutfall íslenskra ekkla og samanburðarhóps: 6-9 ára skoðun

            Bragi Skúlason, Lilja Sigrún Jónsdóttir, Valgerður Sigurdardóttir, Ásgeir R. Helgason

32       Nýrnastarfsemi hjá eldra fólki eftir 12 vikna styrktarþjálfun og próteindrykki

            Alfons Ramel, Atli Arnarson, Ólöf Guðný Geirsdóttir, Kristín Briem, Pálmi V. Jónsson, Inga Þórsdóttir

33       Tengsl styrktarþjálfunar og CRP hjá eldra fólki

            Alfons Ramel, Atli Arnarson, Ólöf Guðný Geirsdóttir, Kristín Briem, Pálmi V. Jónsson, Inga Þórsdóttir

34       Næringarmeðferð of þungra og of feitra 20-40 ára Íslendinga: áhrif af 8 vikna upphafsátaki og/eða eftirfylgni og rafrænni
            leiðsögn í 12 mánuði

            Óla Kallý Magnúsdóttir, Alfons Ramel, Inga Þórsdóttir

35       Fæðuvenjur og fylgni við blóðþrýsting meðal eldri Íslendinga

            Atli Arnarson, Ólöf Guðný Geirsdóttir, Alfons Ramel, Pálmi V. Jónsson, Laufey Steingrímsdóttir, Inga Þórsdóttir

36       Tengsl félagslegra þátta við fylgni við nýjar ráðleggingar um mataræði ungbarna

            Ása Vala Þórisdóttir, Ingibjörg Gunnarsdóttir, Inga Þórsdóttir

37       Tengsl milli vaxtar hjá börnum og kransæðasjúkdóma á fullorðinsárum

            Cindy Mari Imai, Þórhallur Ingi Halldórsson, Ingibjörg Gunnarsdóttir, Vilmundur Guðnason, Þór Aspelund, Bryndís Eva Birgisdóttir,
            Inga Þórsdóttir

38       Orku- og próteinneysla hjarta- og lungnaskurðsjúklinga á Landspítala; samanburður við áætlaða orku- og próteinþörf

            Dagný Ösp Vilhjálmsdóttir, Inga Þórsdóttir, Fríða Rún Þórðardóttir, Ingibjörg Gunnarsdóttir

39       Breytingar í hreyfifærni eftir 12 vikna styrktarþjálfun hafa jákvætt forspárgildi fyrir vitræna getu hjá eldra fólki

            Ólöf Guðný Geirsdóttir, Alfons Ramel, Atli Arnarson, Kristín Briem, Pálmi V. Jónsson, Inga Þórsdóttir

40       Eingöngu brjóstamjólk í fjóra eða sex mánuði: slembiröðuð íhlutandi rannsókn

            Ólöf H. Jónsdóttir, Inga Þórsdóttir, Patricia L. Hibberd, Mary S. Fewtrell, Jonathan Wells, Gestur I. Pálsson, Alan Lucas,
            Geir Gunnlaugsson, Ronald E. Kleinman

41       Mat á gildi einfalds eyðublaðs til áætlunar á orku- og próteinneyslu sjúklinga

            Rannveig Björnsdóttir, Inga Þórsdóttir, Fríða Rún Þórðardóttir, Alfons Ramel, Ingibjörg Gunnarsdóttir

42       Samstaða um meginhlutverk lýðheilsunæringarfræðinga í Evrópu

            Svandís Erna Jónsdóttir, Inga Þórsdóttir, Susanna Kugelberg, Agneta Yngve, Nicholas P. Kennedy, Roger Hughes

43       Tengsl mjólkurneyslu á mismunandi æviskeiðum við beinheilsu þátttakenda í öldrunarrannsókn Hjartaverndar

            Tinna Eysteinsdóttir, Þórhallur I. Halldórsson, Inga Þórsdóttir, Ingibjörg Gunnarsdóttir, Gunnar Sigurðsson, Tamara B. Harris,
            Vilmundur Guðnason, Laufey Steingrímsdóttir

44       Klínísk starfsemi lyfjafræðinga á Landspítala - áhrif íhlutana og viðhorf annarra heilbrigðisstétta

            Ólöf Ásta Jósteinsdóttir, Þórunn K. Guðmundsdóttir, Anna I. Gunnarsdóttir, Ingibjörg Gunnþórsdóttir, Anna Birna Almarsdóttir

45       Greining á meðferð við svefnvandamálum ungra barna

            Arna Skúladóttir, Margaret E. Wilson

46       Lyfjaeitranir og aðrar eitranir í börnum

            Dagmar Dögg Ágústsdóttir, Guðrún Bryndís Guðmundsdóttir, Sigurður Þorgrímsson, Theódór Friðriksson, Ásgeir Haraldsson

47       Heyrnarskaði og jafnvægistruflanir hjá börnum með heilahimnubólgu

            Einar Freyr Ingason, Einar Jón Einarsson, Ásgeir Haraldsson, Hannes Petersen

48       Heilablæðingar hjá fyrirburum – tíðni, áhættuþættir og afleiðingar

            Jóhanna Gunnlaugsdóttir, Laufey Ýr Sigurðardóttir, Þórður Þórkelsson

49       Heilahimnubólga af völdum baktería í börnum á Íslandi

            Kolfinna Snæbjarnardóttir. Helga Erlendsdóttir, Magnús Gottfreðsson, Hjördís Harðardóttir, Hörður Harðarson, Þórólfur Guðnason, Ásgeir Haraldsson

50       Garnasmokkun barna á Íslandi 1986-2010

            Kristín Pétursdóttir, Páll Helgi Möller, Pétur Hannesson, Þráinn Rósmundsson

51       Hjúpgerðir og sýklalyfjanæmi pneumókokka hjá heilbrigðum leikskólabörnum árin 2009-2011

            Helga Erlendsdóttir, Árni Sæmundsson, Kolbeinn H. Halldórsson, Arnar J. Jónsson, Þórólfur Guðnason, Ásgeir Haraldsson,
            Karl G. Kristinsson

52       Neysla lýsis tengist lægri tíðni á fæðuofnæmi hjá íslenskum börnum til 2 ára aldurs

            Michael Clausen, Hildur S. Ragnarsdóttir, Ingibjörg H. Halldórsdóttir, Kristrún E. Sigurðardóttir, Kristján Jónasson, Doreen McBride,
            Thomas Keil, Kirsten Beyer, Sigurveig Þ. Sigurðardóttir

53       Æsavöxtur á Íslandi

            Guðrún Þuríður Höskuldsdóttir, Sigríður Bára Fjalldal, Helga Ágústa Sigurjónsdóttir

54       Arfgerð og svipgerð ofvaxtarhjartavöðvakvilla á Íslandi

            Berglind Aðalsteinsdóttir, Polarkit Teekakirikul, Christine Seidman, Barry Maron, Ragnar Danielsen, Jonathan Seidman,
            Gunnar Þór Gunnarsson

55       Svefnleysi meðal kæfisvefnssjúklinga fyrir og eftir meðferð með svefnöndunartæki

            Erla Björnsdóttir, Christer Janson, Þórarinn Gíslason, Jón Fridrik Sigurdsson, Allan I. Pack, Philip Gherman, Michael Perlis,
            Erna Sif Arnardóttir, Bryndís Benediktsdóttir

56       Hvernig má uppræta kransæðasjúkdóm á Íslandi?

            Rósa Björk Þórólfsdóttir, Thor Aspelund, Simon Capewell, Julia Critchley, Vilmundur Guðnason, Karl Andersen

57       Áhætta á ristilkrabbameini er ekki aukin hjá sjúklingum sem hafa fengið ristilpokabólgu

            Bjarki Þór Alexandersson, Jóhann Páll Hreinsson, Tryggvi Stefánsson, Einar S. Björnsson

58       Faraldsfræði briskrabbameins á Íslandi: samanburðarrannsókn á nýgengi, greiningaraðferðum og lifun sjúklinga greindra
            með briskrabbamein á tímabilunum 1986-1991 og 2006-2009

            Sara B. Jónsdóttir, Henrik G. Garzia, Jón Ö. Kristinsson, Einar S. Björnsson

59       Áhættuþættir fyrir Clostridium difficile toxín jákvæðum niðurgangi

            Íris Ösp Vésteinsdóttir, Sunna Guðlaugsdóttir, Rannveig Einarsdóttir, Evangelos Kalaitzakis, Ólöf Sigurðardóttir, Kristín Magnúsdóttir,
            Alda Hrönn Jónasdóttir, Einar Stefán Björnsson

60       Meirihluti sjúklinga með ristil- eða endaþarmskrabbamein sem finnst við ristilspeglun er með blæðingartengd einkenni

            Jóhann Páll Hreinsson, Einar S. Björnsson

61       Blæðingar í efri hluta meltingarvegar á Landspítala 2010 – nýgengi, orsakir og horfur

            Jóhann Páll Hreinsson, Sveinn Guðmundsson, Einar S. Björnsson

62       Blæðingar í neðri hluta meltingarvegar á Landspítala 2010 – nýgengi, orsakir og horfur

            Jóhann Páll Hreinsson, Sveinn Guðmundsson, Einar S. Björnsson

63       Samanburður blæðinga í neðri og efri hluta meltingarvegar með tilliti til nýgengis, lyfjanotkunar og horfa

            Jóhann Páll Hreinsson, Sveinn Guðmundsson, Einar S. Björnsson

64       Áhrif drykkjumynsturs á þróun áfengislifrarsjúkdóma

            Jón Kristinn Nielsen, Óttar Bergmann, Sigurður Ólafsson, Hildur Þórarinsdóttir, Einar S. Björnsson

65       Áhrif drykkjumynsturs á þróun áfengisbrisbólgu

            Jón Kristinn Nielsen, Hildur Þórarinsdóttir, Einar S. Björnsson

66       Áhrif endotoxin mengunar á beinsérhæfingu mesenchymal-stofnfrumna

            Ramona Lieder, Sigríður Þóra Reynisdóttir, Finnbogi Þormóðsson, Jón M. Einarsson, Jóhannes Björnsson, Sveinn Guðmundsson,
            Jóhannes Gíslason, Pétur H. Petersen, Ólafur E. Sigurjónsson

67       Chitohexaose og N-Acetyl Chitohexaose hafa mismunandi áhrif á beinsérhæfingu mesenchymal-stofnfrumna

            Ramona Lieder, Sigríður Þóra Reynisdóttir, Finnbogi Þormóðsson, Jón M. Einarsson, Jóhannes Björnsson, Sveinn Guðmundsson,
            Jóhannes Gíslason, Pétur H. Petersen, Ólafur E. Sigurjónsson

68       D-Glúkósamín eykur tjáningu á YKL-40 og genum tengdum beinsérhæfingu í mesenchymal-stofnfrumum

            Ramona Lieder, Sigríður Þóra Reynisdóttir, Finnbogi Þormóðsson, Jón M. Einarsson, Jóhannes Björnsson, Sveinn Guðmundsson,
            Jóhannes Gíslason, Pétur H. Petersen, Ólafur E. Sigurjónsson

69       Lífvirkni kítósanhimna með mismunandi deasetyl stigi til húðunar á títanígræði

            Ramona Lieder, Mariam Darai, C.-H. Ng, Jón M. Einarsson, Jóhannes Björnsson, Benedikt Helgason, Sveinn Guðmundsson,
            Jóhannes Gíslason, Gissur Örlygsson, Ólafur E. Sigurjónsson

70       Notkun á electrophoretic deposition aðferðum til húðunar á títanígræðum með kítósani

            Markéta Foley, Ramona Lieder, Joseph T. Foley, Gissur Örlygsson, Ólafur E. Sigurjónsson

71       Endurmyndun á þroskamynstri í mænu við regulative endurnýjun á mænu í kjúklingafóstrum

            Gabor Halasi, Anne Mette Søviknes, Ólafur E. Sigurjónsson, Joel C. Glover

72       Kverkeitlar sórasjúklinga eru frábrugðnir kverkeitlum einstaklinga með endurteknar sýkingar

            Sigrún Laufey Sigurðardóttir, Ragna Hlín Þorleifsdóttir, Andrew Johnston, Helgi Valdimarsson

73       Áhrif IL1 og TNF á sérhæfingu og virkni manna CD4+ T stýrifrumna

            Snæfríður Halldórsdóttir, Una Bjarnadóttir, Björn Rúnar Lúðvíksson

74       Hlutur ósértæka ónæmiskerfisins í sérhæfingu CD8+ stýrifrumna

            Una Bjarnadóttir, Snæfríður Halldórsdóttir, Björn Rúnar Lúðvíksson

75       Tíðni erfðabreytileika sem veldur skorti í lektínferli komplímentvirkjunar í íslensku þýði

            Margrét Arnardóttir, Helga Bjarnadóttir, Björn Rúnar Lúðvíksson

76       Náttúrulegt útbreitt og staðbundið B- og T-frumu ónæmisminni gegn próteinum í bóluefni gegn meningókokkum af gerð B

            Maren Henneken, Mariagrazia Pizza, Ingileif Jónsdóttir

77       Áhrif valdra ónæmisglæða á mótefnasækni og IgG undirflokka svörun nýburamúsa gegn meningókokka B bóluefni

            Sindri Freyr Eiðsson, Þórunn Ásta Ólafsdóttir, Mariagrazia Pizza, Rino Rappuoli, Ingileif Jónsdóttir

78       Ónæmisglæðirinn LT-K63 yfirvinnur takmörkun á þroska kímmiðjufrumna í nýburamúsum andstætt við ónæmisglæðinn
            CpG1826

            Stefanía P. Bjarnarson, Hreinn Benónísson, Giuseppe Del Giudice, Ingileif Jónsdóttir

79       Endurbólusetning með fjölsykrubóluefni (23-gilt) gegn pneumókokkum skerðir fjölsykrusértækt mótefnasvar sem myndast
            við frumbólusetningu nýburamúsa með 10-gildu prótíntengdu fjölsykrubóluefni

            Hreinn Benónísson, Stefanía P. Bjarnarson, Ingileif Jónsdóttir

80       Notkun rafrænna ættfræðigrunna í krabbameinserfðaráðgjöf

            Vigdís Stefánsdóttir, Óskar Þ. Jóhannsson, Hrafn Tulinius, Guðríður H. Ólafsdóttir, Laufey Tryggvadóttir, Jón Jóhannes Jónsson

81       Fjöldi skammta af próteintengdu fjölsykrubóluefni gegn pneumókokkum (PCV) og tegund endurbólusetnigar við 12 mánaða
            aldur getur haft áhrif á ónæmissvar við Prevenar13 á barnsaldri

            Sigurveig Þ. Sigurðardóttir, Kimberly Center, Katrín Davíðsdóttir, Vilhjálmur A. Arason, Björn Hjálmarsson, Ragnheiður Elísdóttir,
            Gunnhildur Ingólfsdóttir, Ingileif Jónsdóttir

82       Ónæmissvar við próteintengdu pneumókokkabóluefni hjá börnum sem fengu 23-gilt fjölsykrubóluefni (PPSV23)
            við eins árs aldur

            Sigurveig Þ. Sigurðardóttir, Kimberly Center, Katrín Davíðsdóttir, Vilhjálmur A. Arason, Björn Hjálmarsson, Ragnheiður Elísdóttir,
            Gunnhildur Ingólfsdóttir, R. Northington, P. Giardina, William Gruber, Emilio Emini, David Scott, Ingileif Jónsdóttir

83       Makrófagar og eósínófílar eru aðalfrumutegundirnar í hjöðnunarfasa vakamiðlaðrar bólgu

            Valgerður Tómasdóttir, Arnór Víkingsson, Ingibjörg Harðardóttir, Jóna Freysdóttir

84       Utanfrumufjölsykrur blágrænþörunga úr Bláa lóninu hafa áhrif á þroska angafrumna og getu þeirra til að ræsa ósamgena
            CD4+ T frumur in vitro

            Ása Bryndís Guðmundsdóttir, Ása Brynjólfsdóttir, Elín Soffía Ólafsdóttir, Sesselja Ómarsdottir, Jóna Freysdóttir

85       Kondróitín súlfat einangrað úr brjóski sæbjúgna hefur áhrif á þroska angafrumna og getu þeirra til að ræsa ósamgena
            CD4+ T frumur in vitro

            Varsha Ajaykumar Kale, Ólafur H. Friðjónsson, Guðmundur Óli Hreggviðsson, Hörður G. Kristinsson, Sesselja Ómarsdóttir,
            Jóna Freysdóttir

86       Faraldsfræðilegt mat á tengslum Ledderhose og Dupuytren-sjúkdóms

            Kristján G. Guðmundsson, Þorbjörn Jónsson, Reynir Arngrímsson

87       Sjúkdómseinkenni í fjölskyldu með lófaþelssjúkdóm

            Kristján G. Guðmundsson, Þorbjörn Jónsson, Reynir Arngrímsson

88       Gorlin-heilkenni með karlhormóna framleiðandi æxli í meðgöngu

            Reynir Arngrímsson, Hildur Harðardóttir

89       Leit að áhrifastökkbreytingum í genum á völdum svæðum á litningum 2p, 6q og 14q í fjölskyldu með háa tíðni
            brjóstakrabbameins

            Óskar Örn Hálfdánarson, Aðalgeir Arason, Guðrún Jóhannesdóttir, Ólafur Friðjónsson, Elísabet Guðmundsdóttir, Bjarni A.
            Agnarsson, Óskar Þór Jóhannsson, Inga Reynisdóttir, Rósa Björk Barkardóttir

90       Greining DNA krosstengsla með tvívíðum þáttháðum rafdrætti

            Bjarki Guðmundsson, Hans Guttormur Þormar, Margrét Steinarsdóttir, Supawat Thongthip, Agata Smogorzewska,
            Jón Jóhannes Jónsson

91       Tengsl rs3803662 arfgerðar við tjáningu TOX3 í brjóstaæxlum og meinafræðilega þætti meinsins

            Eydís Þórunn Guðmundsdóttir, Haukur Gunnarsson, Bjarni Agnar Agnarsson, Óskar Þór Jóhannsson, Aðalgeir Arason,
            Rósa Björk Barkardóttir, Inga Reynisdóttir

92       Einungis SNP rs3803662 sýndi fylgni við tjáningu gena sem voru staðsett í innan við 300 kb fjarlægð frá breytileikanum

            Hans Guttormur Þormar, Bjarki Guðmundsson, Freyja S. Eiríksdóttir, Siyoen Kil, Guðmundur Heiðar Gunnarsson, Magnús Karl
            Magnússon, Jason C. Hsu, Jón Jóhannes Jónsson

93       Greinóttri formgerð brjóstkirtilsþekjufrumna er stjórnað af Sprouty-2

            Valgarður Sigurðsson, Sævar Ingþórsson, Bylgja Hilmarsdóttir, Sigríður Rut Franzdóttir, Eiríkur Steingrímsson,
            Magnús K. Magnússon, Þórarinn Guðjónsson

94       Umritunarþátturinn p63 er nauðsynlegur fyrir þroskun og viðhald öndunarfæraþekju

            Ari Jón Arason, Þórarinn Guðjónsson, Magnús Karl Magnússon

95       Hlutverk miR200 fjölskyldunnar í bandvefsumbreytingu stofnfrumna í brjóstkirtli

            Bylgja Hilmarsdóttir, Valgarður Sigurðsson, Jón Þór Bergþórsson, Sigríður Rut Franzdóttir, Ólöf Gerður Ísberg, Þórarinn
            Guðjónsson, Magnús Karl Magnússon

96       Vefjauppruni lungnatrefjunar og tengsl hennar við bandvefsumbreytingu þekjufrumna

            Hulda Rún Jónsdóttir, Ragnar Pálsson, Ari Jón Arason, Sigríður Rut Franzdóttir, Helgi Ísaksson, Ólafur Baldursson, Tómas
            Guðbjartsson, Gunnar Guðmundsson,
            Þórarinn Guðjónsson, Magnús Karl Magnússon

97       Súrefnismettun í sjónhimnuæðum fyrir og eftir innsprautun bevacizumab í glerhlaup

            Sveinn Hákon Harðarson, Ásbjörg Geirsdóttir, Einar Stefánsson

98       Súrefnisbúskapur sjónhimnu í aldursbundinni hrörnun í augnbotnum

            Ásbjörg Geirsdóttir, Sveinn Hákon Harðarson, Ólafur Pálsson, Ólöf Birna Ólafsdóttir, Jóna Valgerður Kristjánsdóttir,
            Einar Stefánsson

99       Súrefnisbúskapur sjónhimnu í heilbrigðum augum

            Ásbjörg Geirsdóttir, Ólafur Pálsson, Sveinn Hákon Harðarson, Ólöf Birna Ólafsdóttir, Jóna Valgerður Kristjánsdóttir,
            Einar Stefánsson

100     Líkan af flæði súrefnis í augnbotni

            Davíð Þór Bragason, Einar Stefánsson

101     Súrefnismælingar í æðahimnu augans

            Jóna Valgerður Kristjánsdóttir, Ólöf Birna Ólafsdóttir, Sveinn Hákon Harðarson, Þórunn S. Elíasdóttir, Andy Harvey, Einar Stefánsson

102     Súrefnismettun sjónhimnuæða við innöndun á hreinu súrefni

            Ólöf Birna Ólafsdóttir, Þórunn S. Elíasdóttir, Jóna Valgerður Kristjánsdóttir, Sveinn Hákon Harðarson, Einar Stefánsson

103     Þjálfun og endurmenntun lækna í heilsugæslu til að bregðast við slysum og bráðum veikindum

            Hjalti Már Björnsson, Sigurður Halldórsson

104     Samanburður á eiginleikum fjögurra tegunda hálskraga

            Sigurbergur Kárason, Kristbjörn Reynisson, Kjartan Gunnsteinsson, Ása Guðlaug Lúðvíksdóttir, Kristinn Sigvaldason,
            Gísli H. Sigurðsson, Þorvaldur Ingvarsson

105     Nýgengi og meðferð bráðs andnauðarheilkennis (ARDS / BAH) á Íslandi

            Martin Ingi Sigurðsson, Þórður Skúli Gunnarsson, Kristinn Sigvaldason, Alma Möller, Gísli H. Sigurðsson

106     Blóðhlutagjafir á gjörgæsludeildum Landspítala

            Karl Erlingur Oddason, Tómas Guðbjartsson, Sveinn Guðmundsson, Sigurbergur Kárason, Kári Hreinsson, Gísli H. Sigurðsson

107     Tilviljunargreining á tölvusneiðmynd er sjálfstæður forspárþáttur lifunar sjúklinga sem gangast undir skurðaðgerð
            við lungnakrabbameini

            Andri Wilberg Orrason, Kristján Baldvinsson, Húnbogi Þorsteinsson, Martin Ingi Sigurðsson, Steinn Jónsson, Tómas Guðbjartsson

108     Holsjáraðgerðir gegnum endaþarmsop (HGE): Uppgjör fyrstu aðgerða á Íslandi

            Helena Árnadóttir, Páll Helgi Möller, Helgi Kjartan Sigurðsson

109     Bráð briskirtilsbólga á Landspítala – framsýn rannsókn á nýgengi, orsökum og fylgikvillum

            Hanna Viðarsdóttir, Páll Helgi Möller, Hildur Þórarinsdóttir, Hanna Torp, Halla Viðarsdóttir, Einar Stefán Björnsson

110     Botnlangabólga á meðgöngu 1994-2009

            Hrund Þórhallsdóttir, Elsa Björk Valsdóttir, Ragnheiður I. Bjarnadóttir, Auður Smith

111     Nýtt TNM stigunarkerfi fyrir lungnakrabbamein – niðurstöður úr íslensku þýði skurðsjúklinga

            Húnbogi Þorsteinsson, Ásgeir Alexandersson, Helgi J. Ísaksson, Hrönn Harðardóttir, Steinn Jónsson, Tómas Guðbjartsson

112     Heilliðun í mjöðm með eða án sements: frumniðurstöður úr göngugreiningu

            Jan Triebel, Gígja Magnúsdóttir, Grétar Halldórsson, Þröstur Pétursson, Benedikt Magnússon, Gianluca Izzo, Egill Axfjörð Friðgeir,
            Paolo Gargiulo, Halldór Jónsson jr

113     Fyrsta reynsla af Trifecta-ósæðarloku í Lundi

            Jóhanna F. Guðmundsdóttir, Sigurður Ragnarsson, Shahab Nozohoor, Tómas Guðbjartsson, Johan Sjögren

114     Er árangur skurðaðgerða við lungnakrabbameini síðri hjá öldruðum?

            Kristján Baldvinsson, Andri Wilberg Orrason, Ingvar Þ. Sverrisson, Húnbogi Þorsteinsson, Martin Ingi Sigurðsson, Steinn Jónsson,
            Tómas Guðbjartsson

115     Lítil nýrnafrumukrabbamein og fjarmeinvörp

            Pétur Sólmar Guðjónsson, Elín Maríusdóttir, Helga Björk Pálsdóttir, Guðmundur Vikar Einarsson, Eiríkur Jónsson,
            Vigdís Pétursdóttir, Sverrir Harðarson,
            Martin Ingi Sigurðsson, Tómas Guðbjartsson

116     Heilaæðaáföll eftir opnar hjartaskurðaðgerðir á Íslandi 2002-2006

            Rut Skúladóttir, Martin Ingi Sigurðsson, Haukur Hjaltason, Tómas Guðbjartsson

117     Gáttatif eftir opnar hjartaaðgerðir – forspárþættir og gerð spálíkans

            Sólveig Helgadóttir, Martin Ingi Sigurðsson, Inga Lára Ingvarsdóttir, Davíð O. Arnar, Tómas Guðbjartsson

118     Tíðni bringubeinsfistla eftir opnar hjartaskurðaðgerð á Íslandi

            Steinn Steingrímsson, Johan Sjögren, Tómas Guðbjartsson

119     Innlagnir á gjörgæslu eftir blaðnám og fleygskurði við lungnakrabbameini

            Tómas Andri Axelsson, Martin Ingi Sigurðsson, Ásgeir Alexandersson, Húnbogi Þorsteinsson, Guðmundur Klemenzson,
            Steinn Jónsson, Tómas Guðbjartsson

120     Lífsgæði eftir ristilbrottnám vegna sáraristilbólgu

            Þorsteinn Viðar Viktorsson, Tryggvi Björn Stefánsson, Elsa Björk Valsdóttir, Shree Datye

121     Gallrásarsteinar eftir gallblöðrutöku á Landspítala 2008-2011

            Þórey Steinarsdóttir, Elsa Björk Valsdóttir, Páll Helgi Möller

122     Áhættuþættir nýrnafrumukrabbameins á Íslandi

            Elín Maríusdóttir, Jóhann Páll Ingimarsson, Eiríkur Jónsson, Guðmundur Vikar Einarsson, Thor Aspelund, Vilmundur Guðnason,
            Tómas Guðbjartsson

123     Óráð eftir opna hjartaaðgerð: forprófun skimunarlista og kerfisbundin fræðileg samantekt

            Steinunn Arna Þorsteinsdóttir, Herdís Sveinsdóttir

124     Heilahimnubólga af völdum baktería hjá fullorðnum á Íslandi 1995-2010

            Ásgerður Þórðardóttir, Sigurður Guðmundsson, Bryndís Sigurðardóttir, Helga Erlendsdóttir, Hjördís Harðardóttir,
            Magnús Gottfreðsson

125     Viðbrögð við jákvæðum blóðræktunum á Landspítala - janúar til ágúst 2010

            Katrín Hjaltadóttir, Helga Erlendsdóttir, Hjördís Harðardóttir, Már Kristjánsson, Sigurður Guðmundsson

126     Próffræðilegir eiginleikar íslenskrar útgáfu vellíðunarkvarða Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO-5)

            Helga Berglind Guðmundsdóttir, Daníel Þór Ólason, Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, Jón Friðrik Sigurdsson

127     Þéttni fingurvöðva í raförvunarþjálfun

            Rannveig Ása Guðmundsdóttir, Dröfn Svanbjörnsdóttir, Haraldur Sigþórsson, Paolo Gargiulo, Páll Ingvarsson,
            Vilborg Guðmundsdóttir, Þórður Helgason

128     Heilliðun í mjöðm með eða án sements: frumniðurstöður úr beinstyrksgreiningu og álagsmælingu á nærenda lærleggs

            Paolo Gargiulo, Þröstur Pétursson, Benedikt Magnússon, Gianluca Izzo, Egill Axfjörð Friðgeir, Gígja Magnúsdóttir,
            Grétar Halldórsson, Jan Triebel, Halldór Jónsson jr

129     Þáttur útlits beinsamleggs innra eyra í meingerð góðkynja stöðusvima (BPPV)

            Paolo Gargiulo, Hannes Petersen

130     Hönnun flatarmálslítilla skauta fyrir rafskautafylki til notkunar við fingurendurhæfingu

            Þórður Helgason, Rósa Hugosdóttir, Haraldur Sigþórsson, Dröfn Svanbjörnsdóttir, Vilborg Guðmundsdóttir

131     Ichthyosis fyrirbura heilkenni og fósturbelgjaaðskilnaður

            Kristján Dereksson, Sveinn Kjartansson, Hulda Hjartardóttir, Reynir Arngrímsson

 
Þetta vefsvæði byggir á Eplica