Erindi

Dagskrá erinda og veggspjalda

Föstudagur 9. júní


Erindi E 1-12


E 01 Endurþrengsli í stoðnetum kransæða. Tengsl við stærð stoðnets, sykursýki og áhættuþætti 


kransæðasjúkdóms


Karl Andersen, Axel F. Sigurðsson, Þórarinn Guðnason, Sigurpáll Scheving, Torfi Jónasson, 


Ragnar Danielsen, Guðmundur Þorgeirsson, Kristján Eyjólfsson


E 02 Stofngreining á Streptococcus pyogenes stofnum úr ífarandi sýkingum á Íslandi árin 1988-2005


Hrefna Gunnarsdóttir, Helga Erlendsdóttir, Þóra Rósa Gunnarsdóttir, Magnús Gottfreðsson, 


Karl G. Kristinsson


E 03 Greining á meðgöngusykursýki hefur áhrif á fæðingarmáta og útkomu barna óháð 
 fæðingarþyngd þeirra


Ína K. Ögmundsdóttir, Ástráður B. Hreiðarsson, Bertha María Ársælsdóttir, Þórður Þórkelsson, 


Reynir Tómas Geirsson, Hildur Harðardóttir, Arna Guðmundsdóttir


E 04 Samanburður á segavörnum á Landspítala á árunum 1992 og 2006


Kristín Ása Einarsdóttir, Brynja R. Guðmundsdóttir, Páll Torfi Önundarson


E 05 Algengi sykursýki af tegund 2 og efnaskiptavillu á Íslandi 1967-2002


Jóhannes Bergsveinsson, Thor Aspelund, Vilmundur Guðnason, Rafn Benediktsson


E 06 Alvarleiki og fylgikvillar ífarandi meningókokkasýkinga á Íslandi


Ingi Karl Reynisson, Helga Erlendsdóttir, Magnús Gottfreðsson


E 07 Spá þarfir sjúklings við innlögn á sjúkrahús fyrir um afdrif einu ári síðar?


Pálmi V. Jónsson, Anja Noro, Anna B. Jensdóttir, Gunnar Ljunggren, Else V. Grue, Marianne 


Schroll, Gösta Bucht, Jan Björnsson, Harriet Finne-Soveri, Elisabeth Jonsén 


E 08 Áhættumat Hjartaverndar fyrir hjarta- og æðasjúkdóma í samræmi við nýjar evrópskar 


leiðbeiningar


Thor Aspelund, Guðmundur Þorgeirsson, Gunnar Sigurðsson, Vilmundur Guðnason


E 09 Samband reykinga og beinheilsu hjá heilbrigðum fullorðnum Íslendingum


Örvar Gunnarsson, Ólafur Skúli Indriðason, Leifur Franzson, Gunnar Sigurðsson


E 10 Ónæmisviðbrögð við áreynslu hjá sjúklingum með herslismein og merki sjúkdómsins í lungum


Hrönn Harðardóttir, Hanneke van Helvoort , Madelon C. Vonk, Richard P.N. Dekhuijzen, Yvonne 


F. Heijdra


E 11 Munur milli Norðurlanda á lyfjanotkun aldraðra sjúklinga á bráðadeild. Gögn úr MDS-AC 


rannsókninni


Ólafur Samúelsson, Gösta Bucht , Jan Björnsson , Pálmi V. Jónsson 


E 12 Fjölskyldutengsl íslenskra sjúklinga með nýrnasteina


Viðar Eðvarðsson, Sverrir Þóroddsson, Runólfur Pálsson, Ólafur S. Indriðason, Kristleifur 


Kristjánsson, Kári Stefánsson, Hákon Hákonarson


Veggspjaldakynningar samtímis í Suðursal og Norðursal. Leiðsögumenn stýra kynningum. Hvert veggspjald fær sjö mínútur í kynningu, fyrirspurnir og svör


V 1-13


V 01 Hjartabilun með varðveitta slegilvirkni (hlébilsbilun). Samanburður á hlé- og slagbilsbilun


Auður Sigbergsdóttir, Axel F. Sigurðsson


V 02 Insúlíndælur á Íslandi


Ágúst Hilmarsson, Arna Guðmundsdóttir


V 03 Bætt sykurstjórnun barna og unglinga eftir meðferð með langvirku insúlíni


Rannveig L. Þórisdóttir, Ragnar Bjarnason, Elísabet Konráðsdóttir, Árni V. Þórsson 


V 04 Bráðar kransæðaþræðingar á Íslandi


Berglind G. Libungan, Kristján Eyjólfsson, Guðmundur Þorgeirsson


V 05 Algengi mótefna gegn bogfrymli á Íslandi, í Eistlandi og Svíþjóð. Tengsl við ofnæmi og lungnastarfsemi


Bjarni Þjóðleifsson , Alda Birgisdóttir, Hulda Ásbjörnsdóttir, Elísabet Cook, Davíð Gíslason, 


Christer Jansson, Ísleifur Ólafsson, Rain Jögi, Þórarinn Gíslason


V 06 Fæðutengdar sýkingar á Íslandi. Tengsl við ofnæmi og lungnaeinkenni


Bjarni Þjóðleifsson , Hulda Ásbjörnsdóttir, Rúna B. Sigurjónsdóttir, Signý V. Sveinsdóttir, Alda 


Birgisdóttir, Elísabet Cook, Davíð Gíslason, Christer Jansson, Ísleifur Ólafsson, Þórarinn Gíslason


V 07 Langtímanotkun NSAID og COX-2 lyfja. Áhrif á mjógirni metin með myndhylki


Bjarni Þjóðleifsson, Sigurbjörn Birgisson, Laurence Maiden, Andrew Seigal, Ingvi I. Bjarnason, 


Roy Sherwood, David Scott, Ingvar T. Bjarnason


V 09 Smásteinamyndun í lungnablöðrum. Sjúkratilfelli


Björn Magnússon, Helgi Ísaksson


V 10 Tvær boðleiðir virkja AMPK í æðaþelinu


Brynhildur Thors, Haraldur Halldórsson, Guðmundur Þorgeirsson


V 11 Aukin blæðingareinkenni hjá heilbrigðum unglingum tengjast vægum, mælanlegum frumstorkugöllum


Brynja R. Guðmundsdóttir, Páll Torfi Önundarson


V 12 Algengi efnaskiptaheilkennis og tengsl þess við líkamsástand og hreyfingu þriggja starfsstétta í Þingeyjarsýslu


Börkur Már Hersteinsson, Ásgeir Böðvarsson, Kristján Þór Magnússon, Erlingur Jóhannsson, 


Þórarinn Sveinsson, Sigurbjörn Árni Arngrímsson


V 13 Algengi á beinþynningu í íslensku þýði samkvæmt skilmerkjum Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar


Gunnar Sigurðsson, Díana Óskarsdóttir, Sigríður Lára Guðmundsdóttir, Leifur Franzson, Ólafur 
 Skúli Indriðason


V 14 Óvenju alvarlegar hjartsláttartruflanir hjá einstaklingum með arfgerð en ekki svipgerð heilkennis lengds QT-bils


Davíð O. Arnar, Gunnlaugur Sigfússon, Jónína Jóhannsdóttir, Hjörtur Oddsson, Jón Jóhannes 
 Jónsson, Gizur Gottskálksson


V 15 Arfgerð og svipgerð heilkennis lengds QT-bils í íslenskum fjölskyldum


Gunnlaugur Sigfússon, Davíð O. Arnar, Jón Þór Sverrisson, Jónína Jóhannsdóttir, Hjörtur 


Oddsson, Jón Jóhannes Jónsson, Gizur Gottskálksson


V 16 Bráðakransæðastífla í kjölfar flysjunar á ósæð. Sjúkratilfelli


Freyr Gauti Sigmundsson, Jón Þór Sverrisson 


V 18 Greining bráðrar kransæðastíflu með hjartalínuriti þegar hægra greinrof er til staðar


Gunnar Þór Gunnarsson, Peter Eriksson, Mikael Dellborg


V 19 Fjarlækningakerfi í hjartalækningum, nær til Vesturfjarða, Stranda, Norðurlands vestra og eystra, Austurlands að Glettingi og Austfjarða


Gunnar Þór Gunnarsson, Jón Þór Sverrisson, Inga Stella Pétursdóttir, Valgerður Jónsdóttir, 


Sigurbjörg Sigurðardóttir, Óskar Jónsson, Ásgeir Böðvarsson, Þorsteinn Jóhannesson, Pétur 


Heimisson, Björn Magnússon


V 20 Sjúklingur með sýkingu á gangráðsvír sem síðar var fjarlægður með aðstoð leysigeislatækni. Sjúkratilfelli


Jóhanna Gunnarsdóttir, Charles Kennergren, Sigurður Heiðdal, Tómas Guðbjartsson, Gizur 


Gottskálksson, Jón Þór Sverrisson, Gunnar Þór Gunnarsson


V 21 Meðgöngu- og fæðingartengd hjartabilun, fyrsta tilfelli á Íslandi? Sjúkratilfelli


Gunnar Þór Gunnarsson, Guðmundur Otti Einarsson, Ragnheiður Baldursdóttir, Magnús 


Gottfreðsson, Gestur Þorgeirsson, Árni Kristinsson


V 22 Ungur maður með þríknippa hjartablokk og skyntaugaheyrnardeyfu. Sjúkratilfelli


Gunnar Þór Gunnarsson, Jón Þór Sverrisson


V 23 Nýrnakölkun í kjölfar ristilhreinsunar með natríumfosfati


Hjalti Guðmundsson, Margrét Árnadóttir, Sverrir Harðarson, Margrét Birna Andrésdóttir


V 24 Lokun á opi milli gátta í hjartaþræðingu á Landspítala


V 25 Hróðmar Helgason, Gunnlaugur Sigfússon, Ragnar Danielsen, Kristján Eyjólfsson


Notkun faktors VII við meiriháttar blæðingar í hjartaskurðaðgerðum. Fyrsta reynsla af Landspítala


Jóhann Páll Ingimarsson, Felix Valsson, Brynjar Viðarsson, Bjarni Torfason, Tómas Guðbjartsson


V 26 Carcinoid lungnaæxli á Íslandi 


Jóhanna M. Sigurðardóttir, Kristinn Jóhannsson, Helgi Ísaksson, Steinn Jónsson, Bjarni Torfason, 


Tómas Guðbjartsson


Veggspjaldakynningar samtímis í Suðursal og Norðursal. Leiðsögumenn stýra kynningum. Hvert veggspjald fær sjö mínútur í kynningu, fyrirspurnir og svör


V 27-40


V 27 Miðblaðsheilkenni. Klínísk einkenni og meinafræði


Jón Þorkell Einarsson, Jónas G. Einarsson, Helgi J. Ísaksson, Gunnar Guðmundsson


V 28 Lungnatrefjun (pulmonary fibrosis). Yfirlit 22 ára á Íslandi


Jónas Geir Einarsson, Helgi J. Ísaksson, Gunnar Guðmundsson


V 29 Áhrif kransæðavíkkunar á heildutengd lífsgæði


Álfhildur Þórðardóttir, Hólmfríður Aðalsteinsdóttir, Karl Andersen


V 30 Endurþrengsli í stoðneti eftir kransæðavíkkun veldur ekki breytingu á heilsutengdum lífsgæðum


Hólmfríður Aðalsteinsdóttir, Álfhildur Þórðardóttir, Kristján Eyjólfsson, Axel F. Sigurðsson, 


Þórarinn Guðnason, Sigurpáll Scheving, Torfi F. Jónasson, Þorbjörn Guðjónsson, Karl Andersen


V 31 Áreynsluþolpróf er ekki gagnleg aðferð til að greina endurþrengsli í stoðnetum kransæða


Sandra Dís Steinþórsdóttir, Sigurdís Haraldsdóttir, Karl Andersen


V 32 Greining endurþrengsla í stoðnetum kransæða með sextíu og fjögurra sneiða tölvusneiðmyndatæki


Sigurdís Haraldsdóttir, Birna Jónsdóttir, Sandra Dís Steinþórsdóttir, Jónína Guðjónsdóttir, Axel F. 


Sigurðsson, Kristján Eyjólfsson, Þórarinn Guðnason, Sigurpáll Scheving, Ragnar Danielsen, Torfi 


Jónasson, Guðmundur Þorgeirsson, Kristleifur Kristjánsson, Hákon Hákonarson, Karl Andersen


V 33 Sameindafaraldsfræði pneumókokka í ífarandi sýkingum á Íslandi 1990-2004


Karl G. Kristinsson, Hólmfríður Jensdóttir, Helga Erlendsdóttir, Þóra R. Gunnarsdóttir


V 34 Remicade-meðferð við Crohns sjúkdómi og sáraristilbólgu. Árangur af meðferð


Kjartan B. Örvar, Guðmundur Ragnarsson, Margrét Steindórsdóttir, Birna Steingrímsdóttir


V 35 Faraldsfræði gauklasjúkdóma á Íslandi 1993-1997


Konstantín Shcherbak, Ólafur Skúli Indriðason, Viðar Eðvarðsson, Jóhannes Björnsson, Runólfur 
 Pálsson


V 36 Sameindaerfðafræðileg rannsókn á algengi faraldra sveppasýkinga í blóði


Lena Rós Ásmundsdóttir, Helga Erlendsdóttir, Gunnsteinn Haraldsson, Hong Guo, Jianping Xu, 
 Magnús Gottfreðsson


V 37 Alvarleiki og birtingarmynd ífarandi sýkinga með Streptococcus pyogenes á Íslandi


Lovísa Ólafsdóttir, Helga Erlendsdóttir, Magnús Gottfreðsson


V 38 Meðferð við sykursýki tegund 2 á Heilbrigðisstofnuninni Selfossi


Margrét Dís Óskarsdóttir, Ragnar Gunnarsson


V 39 Mið- og utanbrúarafmýling í kjölfar leiðréttingar blóðnatríumlækkunar. Sjúkratilfelli


Ólafur Sveinsson, Runólfur Pálsson


V 40 Dánarmein aldraðra á Íslandi


Lilja Sigrún Jónsdóttir, Ársæll Jónsson


V 41-53


V 41 Þróun vefjaræktunarlíkans til rannsókna á þekjuvef lungna 


Valþór Ásgrímsson, Guðmundur Hrafn Guðmundsson, Margrét Steinarsdóttir, Ólafur Baldursson, 


Skarphéðinn Halldórsson, Þórarinn Guðjónsson


V 42 Áhrif aziþrómýsíns á þekjuvef lungna


Valþór Ásgrímsson, Þórarinn Guðjónsson, Guðmundur Hrafn Guðmundsson, Ólafur Baldursson


V 43 Samanburður á jöfnum er byggja á kreatíníni og cystatín-C í sermi og notaðar eru til mats á gaukulsíunarhraða


Ólafur Skúli Indriðason, Runólfur Pálsson, Leifur Franzson, Gunnar Sigurðsson


V 44 Efnaskiptaáhættuþættir fyrir myndun nýrnasteina meðal sjúklinga á nýrnasteinagöngudeild Landspítala


Ólafur Skúli Indriðason, Viðar Eðvarðsson, Runólfur Pálsson


V 45 Langvinn eósínófíllungnabólga á Íslandi


Ólafur Sveinsson, Helgi J Ísaksson, Gunnar Guðmundsson


V 46 Notkun samfelldrar blóðskilunar við meðferð svæsinnar blóðnatríumlækkunar hjá sjúklingi með bráða nýrnabilun. Sjúkratilfelli


Ólöf Viktorsdóttir, Runólfur Pálsson, Ólafur Skúli Indriðason


V 47 Lifrarbólga C. Árangur tveggja lyfja meðferðar með interferóni og ríbavírini


Ólöf Viktorsdóttir, Már Kristjánsson, Arthúr Löve, Sigurður Ólafsson


V 48 Um notagildi PFA-100® lokunartíma við greiningu á frumstorkugöllum


Margrét Ágústsdóttir, Brynja R. Guðmundsdóttir, Páll Torfi Önundarson


V 49 Tengsl stærðar QRS-útslaga á hjartalínuriti við dánartíðni karla


Steinunn Þórðardóttir, Thor Aspelund, Árni Grímur Sigurðsson, Vilmundur Guðnason, Þórður Harðarson


V 50 Hjartamýlildi


Theódór Skúli Sigurðsson, Jón Þór Sverrisson, Jóhannes Björnsson


V 51 Algengi ofnæmis í frumbernsku í Póllandi


Iwona Maria Gabriel, Krystyna Stencel-Gabriel


V 52Endurkomutíðni nýrnasteina á ÍslandiViðar Eðvarðsson, Runólfur Pálsson, Ólafur S. Indriðason


V 53 Notkun ytri öndunarvélar á Landspítala


Þórunn Helga Felixdóttir, Gunnar Guðmundsson, Felix Valsson


Erindi E 13-21


E 13 Nýgengi, orsakir og horfur sjúklinga með skorpulifur á Íslandi og í Svíþjóð


Steingerður Anna Gunnarsdóttir, Bjarni Þjóðleifsson, Nick Cariglia, Sigurður Ólafsson, Einar 


Björnsson


E 14 Lyfjaumsjá á hjúkrunarheimili með þátttöku klínísks lyfjafræðings í þverfaglegu teymi


Rannveig Einarsdóttir, Sigurður Helgason, Aðalsteinn Guðmundsson


E 15 Eiga erfðir þátt í tilurð gáttatifs?


Davíð O. Arnar, Sverrir Þorvaldsson, Guðmundur Þorgeirsson, Kristleifur Kristjánsson, Hákon 


Hákonarson, Kári Stefánsson


E 16 Faraldsfræði frumkalkvakaóhófs í Íslendingum - tengsl við beinheilsu


Helga Eyjólfsdóttir, Ólafur Skúli Indriðason, Leifur Franzson, Gunnar Sigurðsson


E 17 Versnun á þarmabólgu við gigtarlyf. Algengi og meingerð


Bjarni Þjóðleifsson, Ken Takeuchi, Simon Smale, Purushothaman Premchand, Laurence Maiden, 
 Roy Sherwood, Einar Björnsson, Ingvar Bjarnason


E 18 Skráning lyfjasögu sjúklings, mat á lyfjatengdum vandamálum og nothæfi eigin lyfja


Ásta Friðriksdóttir, Anna Birna Almarsdóttir, Anna Ingibjörg Gunnarsdóttir, Þórunn Kristín 
 Guðmundsdóttir


E 19 Tölvusneiðmyndir af lungnaslagæðum, ofnotuð rannsókn?


Teitur Guðmundsson, Gunnar Guðmundsson, Ólafur Kjartansson


E 20 Blóðsýkingar af völdum Candida dubliniensis og Candida albicans. Samanburður á meinvirkni 


og vefjameinafræðilegum breytingum


Lena Rós Ásmundsdóttir, Helga Erlendsdóttir, Bjarni A. Agnarsson, Ragnar Freyr Ingvarsson, 


Magnús Gottfreðsson


E 21 Áhrif örvunar Protease-Activated Receptor 1 á æðakerfi manna 


Ingibjörg J. Guðmundsdóttir, David J. Webb, Keith A.A. Fox, David E. Newby 
Til baka Senda greinÞetta vefsvæði byggir á Eplica