01. tbl 92. árg. 2006

Umræða og fréttir

Samþykkt að sameina Lífeyrissjóð lækna og Almenna lífeyrissjóðinn

Sjóðfélagar í Lífeyrissjóði lækna og Almenna lífeyrissjóðnum hafa samþykkt að sameina lífeyris­sjóðina frá og með 1. janúar 2006. Sameinaður lífeyrissjóður mun heita Almenni lífeyrissjóðurinn og verður hann 5. stærsti lífeyrissjóður landsins. Heildareignir sjóðsins verða rúmlega 60 milljarðar um áramótin og skráðir sjóðfélagar um 25000. Almenni lífeyrissjóðurinn er traustur lífeyrissjóð­ur sem hentar þeim sem geta valið lífeyrissjóð og vilja greiða viðbótariðgjöld til að auka ráðstöfunartekjur sínar á eftirlaunaárunum. Aðild að sjóðnum er öllum opin en jafnframt er sjóðurinn starfsgreinasjóður arkitekta, leiðsögumanna, lækna, tónlistarmanna og tæknifræðinga.

Lífeyrissjóður lækna var stofnaður 1967 og hafði því starfað í núverandi mynd í 38 ár. Aðrir sjóðir sem hafa sameinast í Almenna lífeyris­sjóð­inn eru Lífeyrissjóður arkitekta stofn­aður 1967, Lífeyrissjóður starfsmanna SÍF stofnaður 1968, Lífeyrissjóður FÍH stofnaður 1970, Líf­eyr­is­sjóður Félags leiðsögumanna stofnaður 1977, Líf­eyrissjóður Tæknifræðingafélags Íslands stofnaður 1965 og ALVÍB stofnaður 1990.

Lágmarksiðgjald verður 10% af launum

Lágmarksiðgjald í sameinuðum sjóði verður 10% af launum og skiptist þannig að 2% greiðast í séreignarsjóð og 8% í samtryggingar­sjóð. Lágmarksiðgjald í Lífeyrissjóð lækna var hins vegar 11% af launum og greiddist allt í samtryggingar­sjóð. Tilgangurinn með þessari breytingu er að auka svigrúm sjóðfélaga þegar kemur að töku lífeyris en kosturinn við séreignarsjóði er að sjóðfélagar hafa meira val um hvernig þeir fá greiddan lífeyri.Viðbótariðgjald (iðgjald umfram 10% af launum) er greitt í séreignarsjóð.

Samkvæmt kjarasamningum sjúkrahúslækna eru heildariðgjöld í lífeyrissjóð fyrir lækna 14% af launum. Af þeim verða 10% greidd sem lág­marks­ið­gjald og 4% sem viðbótariðgjald. Heildarið­gjaldið skiptist þá þannig að 8% greiðast í samtryggingarsjóð og 6% í séreignarsjóð.

Í Almenna lífeyrissjóðnum geta sjóðfélagar nýtt viðbótariðgjaldið til að kaupa viðbótarörorkutryggingar. Þeir geta einnig óskað eftir því að greiða hærra hlutfall af launum í samtryggingar­sjóð til þess að auka lífeyrisréttindi.

Val um ávöxtunarleiðir

Í séreignarsjóði Almenna lífeyrissjóðsins geta sjóð­félagar valið á milli fjögurra verðbréfasafna, Ævi­safna I, II, III og IV með mismunandi ávöxtun og áhættu. Sjóðfélagar geta valið sér safn ýmist eftir því hversu mikla áhættu þeir vilja taka eða eftir aldri. Þeir geta líka valið Ævileiðina en þá flyst inneign þeirra milli safna eftir aldri.

Nýtt skipulag samtryggingarsjóðs

Samtryggingarsjóður sameinaðs lífeyrissjóðs verður með nýju skipulagi. Í því felst að samtryggingarsjóðnum verður skipt í þrjár deildir:

- Tryggingadeild sem greiðir örorku-, maka- og barnalífeyri.

- Eftirlaunadeild sem ávaxtar fé sjóðfélaga til að tryggja þeim ellilífeyrisgreiðslur til æviloka.

- Lífeyrisdeild sem greiðir ellilífeyri til æviloka og makalífeyri til maka látinna lífeyrisþega.

Sá hluti iðgjalds í samtryggingarsjóð sem ætlaður er til að tryggja ellilífeyri til æviloka verður lagður í sérstakan eftirlaunasjóð á nafni hvers sjóðfélaga. Þegar sjóðfélagar hefja töku lífeyris í starfslok er sjóðnum breytt í ævilangan ellilífeyri. Eftirlaunasjóðurinn erfist ekki við fráfall sjóðfélaga.

Valkostir lækna við sameiningu

Til að hjálpa sjóðfélögum að aðlagast breyttum reglum um ávinnslu makalífeyris í framtíðinni er læknum gefinn kostur á að hluta af eftirlaunaréttindum verði varið til

1) að tryggja maka fjölskyldulífeyri (eingreiðslu) ef sjóðfélagi fellur frá fyrir 67 ára aldur. Fjárhæðin lækkar með aldrinum þar sem séreignarsjóður sem erfist við fráfall byggist upp á móti.

2) að greiða í séreignarsjóð allt að 20% af eftirlaunaréttindum.

Sjóðurinn mun senda sjóðfélögum eyðublað um þessa valkosti sem verður að skila til sjóðsins fyrir 25. janúar 2006. Fram að þeim tíma geta sjóðfélagar komið á skrifstofu sjóðsins og fengið ráðgjöf. Einnig verður haldinn kynningarfundur fimmtudaginn 12. janúar kl. 20:00 í Gullteigi, Grand Hótel Reykjavík, þar sem kynntir verða valkostir sem sjóðfélögum bjóðast.

Sameiningin tekur tíma

Þrátt fyrir að sjóðirnir sameinist formlega um áramót mun taka nokkurn tíma að gera upp eignir og skuldbindingar þeirra um áramót. Þar sem iðgjöld í lífeyrissjóði eru yfirleitt greidd mánuði eftir launatímabil þarf að bíða fram í febrúar á meðan iðgjöld vegna ársins 2005 verða bókuð. Tryggingafræðilegt uppgjör sjóðanna verður síðan framkvæmt í febr­úar og þá kemur endanlega í ljós hvernig áunnin réttindi flytjast yfir í sameinaðan sjóð.

Greiðið iðgjöld vegna 2005 tímanlega

Læknar, sem greiða iðgjöld í Lífeyrissjóð lækna af tekjum af sjálfstæðum rekstri, eru hvattir til að greiða iðgjöld vegna ársins 2005 tímanlega í janúar 2006 vegna uppgjörs sjóðsins og sameiningarinnar. Iðgjöld sem berast síðar munu verða skráð samkvæmt samþykktum sameinaðs sjóðs.

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar er að finna á vefsíðu Almenna lífeyrissjóðsins, www.almenni.is og á skrifstofu sjóðsins á Kirkjusandi. Sjóðfélagar geta einnig hringt í 440-4900 og fengið nánari upplýsingar hjá lífeyrisráðgjöfum.Þetta vefsvæði byggir á Eplica