Umræða fréttir

Vetrarstarf Læknafélags Reykjavíkur 2001-2002

Samningagerð og samvinna við Tryggingastofnun ríkisins

Samninganefnd Læknafélags Reykjavíkur (LR) hefur starfað ötullega undir forystu Þórðar Sverrissonar augnlæknis og er stöðugt í mikilli samvinnu við samninganefnd Tryggingastofnunar ríkisins (TR) og starfsmenn heilbrigðis- og fjármálaráðuneyta. Verulegur árangur hefur náðst í kjaramálum en auk hefðbundinnar samningagerðar hefur skapast góð samvinna LR og TR um skipulagningu þessa mikilvæga hluta heilbrigðisþjónustunnar í landinu. Þessi starfsemi tekur sífellt breytingum eftir þörf sjúklinga, með breyttum meðferðarmöguleikum og nýjungum í læknisfræði. Hlustað hefur verið á fagleg rök og ráðleggingar læknanna í samninganefndinni og einnig hefur verið haft samráð við lækna úr hinum ýmsu sérgreinum. Vekur það athygli innan stjórnkerfisins hve vel starfsemi sérfræðinga utan spítala er skipulögð og kostnaðargreining skýr. Samstarf þetta hefur vaxið stig af stigi síðustu árin og hefur verið farsælt og kemur það ekki á óvart þar sem læknarnir sjálfir sem starfa í þessu kerfi og best þekkja til starfseminnar hafa í vaxandi mæli haft áhrif til að skipuleggja þjónustuna. Mikilvægt er að tryggja áframhaldandi faglegt samstarf milli veitenda og greiðanda heilbrigðisþjónustunnar með þessum hætti og leyfa þessu einstaka samstarfi að þroskast áfram því hér er um spennandi nýjung að ræða við skipulagningu í heilbrigðiskerfinu sem líkleg er til að tryggja fagleg gæði og jafnframt hagkvæmni í rekstri.Fræðsla fyrir almenning

Síðastliðna tvo vetur hafa læknar LR boðið almenningi til fræðslu um margvísleg heilsufarsvandamál. Hátturinn hefur verið sá að almenningi hefur verið boðið í húsakynni lækna í Hlíðasmára 8 og fær þar tækifæri til að ræða við sérfræðing og leggja fyrir hann spurningar. Margir læknar hafa tekið þátt í fræðslunni og haldið vönduð erindi sem gestirnir hafa kunnað vel að meta. Þó hafa gestirnir verið ánægðastir með umræður og fyrirspurnir. Þessir fundir verða að jafnaði tvisvar í mánuði í vetur á fimmtudagskvöldum kl. 20. Ástæða er til að hvetja læknanema og heilbrigðisstéttir til að mæta. Sérstaka ánægju vekur að í vetur verður samvinna við sjónvarpsstöðina Skjá einn og Sigríði Arnardóttur sem stýrir hinum vinsæla sjónvarpsþætti Fólk með Sirrý á miðvikudagskvöldum. Í þætti sínum fjallar hún oft um heilsufarsvandamál og mun fá til sín lækna til viðræðna en þeir fjalla síðan um efnið á fræðslufundi LR kvöldið eftir.

Fjölmiðlaþjálfun lækna

Læknar þurfa að geta greint frá fræðum sínum á skiljanlegan hátt og segja frá niðurstöðum vísindarannsókna. Þá þurfa þeir stundum að greina frá líðan sjúklinga. Einnig er mikilvægt að læknar taki þátt í umræðu um heilbrigðismál á opinberum vettvangi og í fjölmiðlum. Stjórn LR telur mikilvægt að auka leikni meðal lækna til að koma fram í fjölmiðlum og hefur því fengið hina þekktu fjölmiðlakonu Elínu Hirst til að halda námskeið fyrir lækna og þjálfa þá.Námskeið fyrir lækna um fundarsköp

Læknasamtökin eru fjölmenn, lýðræðisleg samtök og mikilvægir þættir félagsstarfsins, svo sem stefnumörkun og ákvarðanir í veigamiklum málum, eru afgreiddir á fundum. Nauðsynlegt er fyrir félagsmenn að hafa góða færni í fundarsköpum. Stjórn LR mun standa fyrir námskeiðum í fundarsköpum og fundarstjórn fyrir félagsmenn sína í vetur.Fræðslu- og skemmtikvöld LR fyrir lækna og maka þeirra

Fræðslu- og skemmtikvöld hafa verið haldin á vegum LR síðastliðna þrjá vetur, að jafnaði einu sinni á misseri. Þau eru þannig skipulögð að fyrst er fræðsla um læknisfræðilegt efni, þá fróðleikur um eitthvað alveg ótengt læknisfræðinni og að lokum samvera og máltíð. Síðastliðið vor var farið í heimsókn á Heilsugæslustöð Miðbæjar þar sem Margrét Georgsdóttir yfirlæknir tók á móti og kynnti starfsemi stöðvarinnar. Síðan var gengið um miðborgina undir leiðsögn og skoðaðar fornminjar og hús. Loks var sest til borðs á krá og áttu þar læknar á öllum aldri og úr hinum ólíkustu sérgreinum góða stund saman ásamt mökum. Skapast hefur sú hefð að sá læknir sem stendur fyrir fræðslu kvöldsins skorar á þann sem næst á að fræða. Margrét skoraði á Runólf Pálsson nýrnasérfræðing að kynna nýjustu tækni gervinýrans. Ánægjulegt er að eldri læknar sem hættir eru störfum hafa verið duglegir að mæta og gaman væri ef fleiri unglæknar kæmu með.Til íhugunar

Stjórn LR vill beita sér fyrir umræðu meðal lækna og víðar um eftirfarandi mál í vetur. Fulltrúar félagsins munu meðal annars leggja fram ályktunartillögur og vekja umræðu á þessum málum á aðalfundi LÍ dagana 12.-13. október.

1. Frá sameiningu sjúkrahúsanna hefur myndast tímabil sem einkennst hefur af óvissu og skorti á faglegri forystu. Mikilvægt er að fagleg ábyrgð og forysta lækna sé skýr og að læknar standi saman. Þegar reynt er að finna sem hagkvæmastar leiðir í nýju skipulagi sameinaðs spítala verður þjónustan við sjúklinga ætíð að vera fagleg og aðgengileg. Runólfur Pálsson og Hákon Hákonarson hafa kynnt tillögur um framgangskerfi lækna fyrir stjórn Landspítala háskólasjúkrahúss og deildarforseta læknadeildar. Fjalla þær um skipulag kennslu, vísinda og almennra læknisstarfa á háskólasjúkrahúsinu. Verður sagt frá þessum tillögum á málþingi aðalfundar LÍ þann 13. október.

2. Starfsemi sérfræðinga á einkareknum læknastofum hefur vaxið og dafnað á undanförnum árum í takti við breytingar á meðferðarúrræðum utan spítala. Þessi starfsemi er nú einn af hornsteinum heilbrigðisþjónustunnar. Stjórn LR og fulltrúar sérfræðinga utan spítala hafa kynnt starfsemina fyrir heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra. Viðræður eru hafnar við ráðuneytið um sjúklingatryggingar og lagalegt umhverfi starfsemi lækna utan spítala. Til grundvallar þessarar umræðu hefur LR fengið hina virtu lögfræðistofu LOGOS til að vinna ítarlega, lagalega úttekt á starfsemi allra lækna utan spítala bæði sérfræðinga í heimilislækningum og annarra sérfræðinga. Skýrslu þessa má nálgast á skrifstofu læknasamtakanna.

3. Stjórn LR telur að brýnt sé að gera vandaða athugun á þörf fyrir sérfræðinga í heilsugæslu- og heimilislækningum í höfuðborginni og að mörkuð sé skýrari stefna um skipulag og vaxtarmöguleika þessa miklvæga þáttar heilbrigðiskerfisins. Stjórn félagsins hvetur til eflingar heilsugæslustöðva og styður einnig starfsemi sjálfstætt starfandi sérfræðinga í heimilislækningum.

Tengd skjöl
Þetta vefsvæði byggir á Eplica