09. tbl 93. árg. 2007

Umræða og fréttir

Fréttir frá Evrópusamtökum lækna

2004-05-u14-fig1

Evrópusamtök lækna, CPME, mótuðu á stjórnarfundi sínum í Póllandi 17. mars stefnu í fjölmörgum málum, m.a. um tóbak, geðheilsu stríðsátök, svikalyf og fleira. Á aðalfundi samtakanna sem haldinn var sama dag var kjörinn forseti fyrir tímabilið 1. janúar 2008 til 31. desember 2009, svo og framkvæmdastjórn, og var Katrín Fjeldsted kjörin einn fjögurra varaforseta samtakanna.

Katrín Fjeldsted er fulltrúi Læknafélags Íslands í Evrópusamtökum lækna og reifar hún hér á eftir stefnu CPME í nokkrum málaflokkum. Sumum þarf að gera ítarlegri skil en öðrum en í öllum tilvikum er vísað í viðkomandi skjal sem birt er á vefsíðu samtakanna, www.cpme.be. Skjölin eru númeruð þannig að fyrst kemur ártalið, þá skjalnúmer innan ársins og loks kemur fram hvort textinn er á ensku eða frönsku.

Samþykkt um tóbak: CPME 2007/023 Final EN/FR

CPME fagnar grænbók Evrópuráðsins um ,,Evrópu lausa við tóbaksreyk" og hvetur ESB til að koma á bindandi löggjöf um bann við reykingum í öllum aflokuðum almenningsrýmum og á vinnustöðum. CPME þykir miður að Evrópuþingið skuli hafa fellt úr gildi bann við reykingum í húsakynnum þingsins sjálfs og hvetur til þess að sú ákvörðun verði endurskoðuð.

 

Geðheilsa: CPME 2007/032 Final EN/FR

CPME hyggst halda áfram þátttöku í og stuðningi við geðheilsuáætlun ESB (Mental Health Programme) og leggur til að aðstæðum á vinnustöðum verði bætt við sem mikilvægu atriði.

 

Læknastéttin og stríðsátök: CPME 2007/026 Final EN/FR

CPME tekur að fullu undir samþykkt Alþjóða-samtaka lækna um reglur sem gilda skulu á stríðstímum (Regulation in Times of Armed Conflict) og undirstrikar að stríð skapar ofbeldi, ótta og eyðileggingu sem stangast á við allt það sem læknisfræði stendur fyrir. Vegna siðfræðilegrar ábyrgðar sinnar skulu læknar sinna sjúklingum burtséð frá því hvaðan þeir eru eða hverju þeir tengjast.

 

 

Aðgangur að læknishjálp fyrir þá sem leita hælis sem pólitískir flóttamenn: CPME 2007/025 Final EN/FR

CPME hyggst vinna að því gagnvart ESB að þeir sem leita hælis sem pólitískir flóttamenn eigi rétt á sambærilegri heilbrigðisþjónustu og aðrir borgarar. Læknasamtök í aðildarlöndum CPME munu gera slíkt hið sama gagnvart stjórnvöldum í hverju landi fyrir sig.

 

Áyktun um svikalyf (Counterfeit Medicines): CPME 2007/052 Final EN/FR

Mjög mikilvægt er að lyfjameðferð sé örugg og áreiðanleg bæði fyrir sjúklinginn og fyrir samband læknis og sjúklings. Þess vegna skorar CPME á Evrópuráðið og löggjafa í hverju aðildarlandi fyrir sig að skapa lagaramma sem dugar til að koma í veg fyrir framleiðslu, sölu og dreifingu á sviknum lyfjum og fer þess á leit að gæðaeftirliti sé beitt við öll lyf sem dreift er.

 

Ályktun um mat á áhrifum meðferðar (Relative Effectiveness): CPME 2007/021 Final EN/FR

CPME telur að til þess að meta áhrif meðferðar þurfi að byggja á læknisfræðilegum vísindarannsóknum og niðurstöðum (medical data) eingöngu og að efnahagslegar forsendur megi ekki verða aðalatriðið. CPME fellst þó á að mat á áhrifum meðferðar skipti miklu í sérhverri úttekt á því hvaða meðferð svari kostnaði.

 

Sameiginlegt framlag CPME/EMSA/PWG um skjal Evrópuráðsins um nútímavæðingu í vinnulöggjöf til að mæta áskorun 21. aldarinnar: CPME 2007/054 Final EN/FR

EMSA eru Evrópusamtök læknanema og PWG eru samtök unglækna. Samtökin þrenn fögnuðu umræðunni sem Evrópuráðið hratt af stað. Hins vegar eru nokkur mál sem sérlega þarf að huga að. Sé litið á svokallað sveigjanlegt öryggi (flexicurity - nýyrði á ensku yfir samspil milli sveigjanleika og öryggis) og sveigjanleikinn látinn sitja í fyrirrúmi þá hefur það áhrif á öryggi fagfólks og almennings. CPME, EMSA og PWG styðja heilshugar vinnutímaskilgreiningu Evrópudómstólsins og leggja áherslu á mikilvægi vinnutímatilskipunarinnar í heild (European Working Time Directive).

Þá voru á stjórnarfundinum afgreidd eftirfarandi skjöl:

1. Leiðbeiningar um það hvernig standa skuli að því á ábyrgan hátt að ráða til starfa fagfólk frá öðrum löndum: CPME 2007/027 Final EN/FR.

2. Evrópsk marklýsing á námi (European Core Curriculum) frá sjónarhóli læknanema: CPME 2006/144 Final EN.

3. Albufeirasamþykktin um réttindi læknanema í Evrópu: CPME 2006/145 Final EN.

Á aðalfundi CPME voru forseti og framkvæmdastjórn fyrir tímabilið 1. janúar 2008 til 31. desember 2009 kjörin:

Dr. Wilks, Englandi var kjörinn forseti, varaforsetar þau dr. Montgomery frá Þýskalandi, Katrín Fjeldsted, dr. Calloc'h frá Frakklandi og dr. Radziwill frá Póllandi. Gjaldkeri var kjörinn dr. Lemye frá Belgíu.Þetta vefsvæði byggir á Eplica