05. tbl 93. árg. 2007

Umræða og fréttir

Fjárveitingar í engum takti við eftirspurn

- Af ársfundi Landspítala

Á ársfundi Landspítala sem haldinn var fimmtudaginn 26. apríl sagði Anna Lilja Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri fjárreiðna og upplýsinga að hún teldi fjárveitingar til spítalans á undanförnum árum vera í engum takti við þróun eftirspurnar eftir þjónustu hans. Eftirspurnin ætti enn eftir að aukast á næstu árum, m.a. vegna þróunar sjúkdóma og fjölgunar aldraðra.

Heildarkostnaður við rekstur Landspítalans var 32,2 milljarðar króna á síðasta ári og þjónustan jókst á flestum sviðum milli ára. Gjöld umfram tekjur, sem fást fyrst og fremst af fjárlögum og með þjónustugjöldum, voru 290 milljónir. Rekstrarhallinn nam því 0,9% árið 2006 en uppsafnaður rekstrarhalli var í lok þess árs 777 milljónir króna. Var hallinn 487 milljónir í árslok 2005.

„Landspítalinn hefur á síðustu sjö árum aukið jafnt og þétt starfsemi sína vegna vaxandi fjölda Íslendinga, sérstaklega í röðum aldraða, án þess að rekstrarkostnaður á föstu verðlagi hafi aukist,“ sagði Anna Lilja.

Sagði hún að spítalinn hefði hingað til fjármagnað aukna starfsemi með hagræðingu í rekstri, sem möguleg var í kjölfar sameiningar sjúkrahúsanna í Reykjavík. Þá hafi verið farið ofan í saumana á þjónustunni og reksturinn endurskipulagður. Nú sé svo komið að aukið fé þurfi inn í reksturinn eða að takmarka verði þjónustuna. „Hvaða leið viljum við velja,“ spurði Anna Lilja og spurði svo að lokum hvort spítalinn ætti að „fórna fjármunum í þágu mannúðar eða fórna mannúð í þágu fjárhagslegrar afkomu.“

Landspítalinn meðal fimm bestu

Magnús Pétursson forstjóri ræddi um skipulag sérgreina innan spítalans og stefnumótun til framtíðar. Skilgreindar hafa verið 39 sérgreinar á spítalanum og stöðugt sé verið að endurskoða vægi undirsérgreina og því sé skilgreiningin ekki fastmótuð í eitt skipti fyrir öll. Magnús sagði ennfremur að Landspítalinn hefði sett sér það markmið að vera árið 2012 kominn í hóp fimm bestu háskólasjúkrahúsa á Norðurlöndunum í árangri og afköstum í vísindarannsóknum. Á Landspítalanum fer fram öflugt kennslu, fræða og vísindastarf og sagði Magnús það forsendu góðrar heilbrigðisþjónustu og menntunar heilbrigðisstétta. Í vísindastefnu Landspítalans er stefnt að því að fjárframlag stjórnvalda til vísindarannsókna fylgi sömu þróun og hjá norrænum háskólasjúkrahúsum og verði orðið 3,3% af veltu spítalans árið 2011.

 

Magnús Gottfreðsson hlaut vísindaverðlaunin

Magnús Gottfreðsson sérfræðingur í smitsjúkdómum við Landspítalann og dósent í læknisfræði við Háskóla Íslands hlaut á ársfundi LSH 2.5 milljónir úr verðlaunasjóði Árna Kristinssonar og Þórðar Harðarsonar.

Í þakkarávarpi sínu rakti Magnús rannsóknir sínar á undanförnum árum en hann hefur m.a. rannsakað alvarlega sjúkdóma af völdum hjúpaðra baktería og hefur hann beint sjónum sínum að heilahimnubólgu. Hefur rannsókn hans leitt í ljós að hér á landi hafa fundist 19 stofngerðir heilahimnubólgu sem ekki hafa fundist annars staðar í heiminum. Sagði Magnús að þetta benti til þess að bakteríurnar væru upprunnar hérlendis. Þá greindi Magnús frá rannsóknum sínum á erfðaþáttum spænsku veikinnar sem barst til landsins 1918. Sagði hann aðstæður hér mjög góðar til að rannsaka þessa miklu ráðgátu læknisfræðinnar sem spænska veikin væri. Þeirri kenningu hefði verið varpað fram að erfðaþættir hefðu valdið því hverjir tóku veikina og dóu. Niðurstaða rannsókna hans væri sú að svo væri ekki.

 

„39 skilgreindar sérgreinar innan Landspítalans,“ sagði Magnús Pétursson.

Ársfundurinn var fjölsóttur.

Magnús Gottfreðsson tekur við verðlaunafénu úr hendi Magnúsar Péturssonar.Þetta vefsvæði byggir á Eplica