09. tbl. 90. árg. 2004

Endurmenntun Háskóla Íslands

Flokkunar- og kóðunarkerfi í heilbrigðisvísindum

Þverfaglegt námskeið sem má meta til 3 eininga sem hluta af námi til MHI (Master of Health Informatics).

Um flokkunar- og kóðunarkerfi innan heilbrigðisvísinda, kynslóðir þeirra og uppbyggingu, mikilvægi þessara kerfa fyrir klíníska vinnu, rannsóknir, mótun gagnreyndrar þekkingar og stjórnun, meðhöndlun gagna, alþjóðlega gagnastaðla og lýsigögn.

Umsjón: Ásta St. Thoroddsen dósent við hjúkrunarfræðideild HÍ og María Heimisdóttir læknir.

Tími: Þri. 14. sept - 1. des. kl. 14:00-17:00 (12x).

Verð: 29.000 kr.

Tölvusneiðmyndatækni, myndgreining og geislavarnir

Ætlað röntgenlæknum, geislafræðingum, tæknimönnum og öðrum sem vinna við TS búnað.

Fjallað er um þróun tölvusneiðmyndatækni og áhrif á myndgæði, greiningargildi og geislaskammta, um helstu rannsóknaraðferðir, nýjar og breyttar rannsóknaraðferðir, gerð prótókolla o.fl.

Kennarar: Guðlaugur Einarsson geislafræðingur hjá Geislavörnum ríkisins, dr. Ásbjörn Jónsson sviðsstjóri myndgreiningarþjónustu Landspítala, Smári Kristinsson hjá Raferninum ehf. og fleiri.

Tími: Lau. 25. sept. kl. 9:00-16:00.

Verð: 15.800 kr.

Hagnýt líftölfræði í rannsóknum

Í samstarfi við rannsóknarnámsnefnd læknadeildar HÍ.

Námskeiðið má meta til 2 eininga sem hluta af námi til MA prófs.

Fjallað er um notkun á hagnýtri tölfræði (líftölfræði) með hjálp algengra forrita fyrir smátölvur. Mælingar og mæligildi, skipulag tilrauna, dreifing, öryggisbil, aðfallsgreining, fylgni og tilgátuprófun. T-próf, ANOVA, kíkvaðrat, próf sem eru óháð dreifingu, stærð úrtaks, styrkur (power), útlagar (outliers) o.fl. Val aðferða og túlkun á niðurstöðum.

Umsjón: Magnús Jóhannsson prófessor við HÍ. Fyrirlesari með honum er María Heimisdóttir læknir.

Tími: Fös. 1. okt - 3. des., kl. 16:15-18:00 (10x).

Verð: 22.900 kr.

Vísindaleg aðferðafræði og greinaskrif

Í samstarfi við rannsóknarnámsnefnd læknadeildar HÍ.

Námskeiðið má meta til 2 eininga sem hluta af námi til MA prófs.

Fjallað er um þýðingu vísindalegrar aðferðar og markvissrar rannsóknarspurningar í allri rannsóknarvinnu og kynntar helstu aðferðir í faraldsfræði, rannsóknaráætlun og mikilvægi hennar. Tölvuforrit, Netið og fleiri hjálpargögn við skipulag og úrvinnslu rannsókna. Kynning á gæðastöðlum, gæðahandbókum og faggildingu, reglum um rannsóknir og útvegun tilskilinna leyfa. Kynnt eru dæmi um klíníska rannsókn. Fjallað um hvernig á að lesa vísindaritgerð um klíníska rannsókn og um frumulíffræði, um skrif vísindaritgerðar og nokkur hjálpartæki kynnt.

Umsjón: Magnús Jóhannsson prófessor við HÍ. Fyrirlesarar með honum eru læknarnir María Heimisdóttir, Elín Ólafsdóttir, Helga M. Ögmundsdóttir og Guðmundur Þorgeirsson.

Tími: Mán. 4. okt. - 6. des., kl. 16:15-18:00 (10x).

Verð: 22.900 kr.

Geislavarnir og viðgerðir á geislatækjum

Í samstarfi við Geislavarnir ríkisins.

Námskeiðið er ætlað starfsmönnum tæknideilda sjúkrahúsa og fyrirtækja sem starfa við uppsetningar, viðgerðir, viðhald og breytingar á tækjum sem gefa frá sér jónandi geislun, þ.e. röntgentæki og tæki sem innihalda eða nota geislavirk efni. Námskeiðið er einnig mikilvæg upprifjun fyrir þá sem nú þegar hafa hlotið þessa viðurkenningu.

Kennarar: Guðlaugur Einarsson og aðrir starfsmenn Geislavarna ríkisins.

Tími: Þri., 5. og fim. 7. okt, kl. 16:00-19:00 og fös. 8. okt., kl. 16:00-18:00 (verklegt) (3x).

Verð: 21.100 kr.

Í samstarfi við sjúkraþjálfunarskor HÍ, Barnaspítala Hringsins og Greiningarstöð ríkisins.

Þjónusta við börn með CP (cerebral palsy)?Skipulagning og samvinna

Fjallað um skilgreiningar á CP og farið yfir einkenni og horfur hjá börnum með CP. Kynnt er sú þjónusta sem þau fá og rætt hvað þarf að bæta. Samstarf stofnana, fagfólks og foreldra til umræðu, sem og skipulagt eftirlit með ýmsum þáttum sem snúa að barninu.

Umsjón: Björg Guðjónsdóttir sjúkraþjálfari og Ólafur Thorarensen barnalæknir.

Fyrirlesarar: Peter Rosenbaum, barnalæknir og sérfræðingur í þroska barna við CanChild miðstöðina Ontario, Kanada. Gunnar Hägglund, bæklunarlæknir barna og Eva Nordmark sjúkraþjálfari sem starfa á Háskólasjúkrahúsinu í Lundi í Svíþjóð. Íslenskir sérfræðingar.

Tími: Mið. 8. okt., kl. 8:30-16:15.

Verð: 14.800 kr.

Erfðabreyttar lífverur og sníkjulífverur

Í samstarfi við Ráðgjafanefnd um erfðabreyttar lífverur. Saga og yfirlit. Tækni við flutning erfðaefnis milli ólíkra lífvera og áhætta og ávinningur erfðabreytinga. Notkun erfðabreyttra lífvera við framleiðslu matvæla, fóðurs og lyfja. Siðferðileg atriði tengd erfðabreyttum lífverum og lög og reglur og eftirlit með þeim.

Umsjón: Eva Benediktsdóttir dósent í örverufræði.

Tími: Fös. 8. okt. kl. 14:00-18:00.

Verð: 9.400 kr.Þetta vefsvæði byggir á Eplica