11. tbl. 90. árg. 2004

Fræðigrein

Niðurstöður þroskamælinga við fimm ára aldur

Inngangur:

Tilgangur rannsóknarinnar ,,Fyrirburar – langtímaeftirlit með heilsu og þroska” var að varpa ljósi á lífslíkur, heilsufar, þroska og langtímahorfur lítilla íslenskra fyrirbura sem vógu minna en 1000g við fæðingu og bera saman við fullburða jafnaldra. Þessi hluti rannsóknarinnar fjallar um helstu niðurstöður þroskamælinga og niðurstöður á mati foreldra á hegðun barna sinna.

Aðferðir:

Allir 35 litlir fyrirburar áranna 1991-95 og 55 jafnaldra samanburðarbörn tóku þátt í framskyggnri rannsókn á heilsu og þroska. Börnin komu til læknisskoðunar við rúmlega fimm ára aldur á árunum 1996-2001 og gengust undir mælingar á vitsmunaþroska, málþroska, og skynhreyfiþroska. Auk þess svöruðu foreldrar barnanna spurningum um atferli þeirra. Við úrvinnslu var gerður samanburður á frammistöðu fyrirbura og samanburðarbarna.

Niðurstöður:

Mælingar á vitsmunaþroska samkvæmt Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence–Revised (WPPSI-R) sýndu lægri heildarniðurstöðu hjá fyrirburum en samanburðarhópi (p<0,001). Þessi munur var meira afgerandi á verklegum hluta en málhluta. Mat á málþroska með Test of Language Development–2P (TOLD-2P) sýndi að málþroskatala var lægri hjá fyrirburum en samanburðarbörnum (p=0,025).

Ekki kom fram munur á hópunum þegar frammistaða þeirra á einstökum undirprófum eða málkerfum og málþáttum var borin saman. Mælingar á þroska með megináherslu á skynjun og hreyfingar samkvæmt Miller Assessment for Preschoolers (MAP) sýndu að heildarskor fyrirbura var lægra en samanburðarbarna (p<0,001) og reyndist mestur munur á skynhreyfiþáttum og skynúrvinnslu.

Marktækur munur kom í ljós á þremur af fimm kvörðum matstækisins þar sem frammistaða fyrirburanna var síðri. Niðurstöður mælinga á fínhreyfifærni með Finmotorisk Utvecklingsstatus 1-7år (FU) sýndu mun á öllum þáttum (p<0,001) og var um það bil árs munur á frammistöðu hópanna tveggja, samanburðar­börnunum í hag. Niðurstöður úr svörum foreldra við spurningalistanum Child Behavior Checklist (CBCL) sýndu mun á milli hópanna á þremur þáttum af átta, fyrirburum í óhag (p<0,001).

Ályktun:

Þroskamælingar við fimm ára aldur gefa til kynna að fjórðungur lítilla fyrirbura nær sama árangri og jafnaldra samanburðarbörn. Í heildina er frammistaða lítilla fyrirbura í þessari rannsókn þó marktækt slakari hvað varðar vitsmunaþroska og skynhreyfiþroska. Samkvæmt þeim þroskaprófum sem notuð voru birtist þroskavandi fyrirburanna einkum í flóknari skynúrvinnslu, samhæfingu og skipulagningu athafna. Hegðunarfrávik náðu ekki klínískum mörkum þótt munur væri á milli hópanna á einstaka þáttum.

Meirihluti lítilla fyrirbura glímir við umtalsverð þroskafrávik og því er mikilvægt að tryggja þeim snemmtæka íhlutun á leikskólaárum og sérstakan stuðning og kennslu í grunnskóla til þess að draga úr langtímaáhrifum þroskavanda þeirra.

Þakkir

Börnum og foreldrum er þakkað fyrir þátttöku í rannsókninni. Jónas G. Halldórsson sálfræðingur fær sérstakar þakkir fyrir vinnu við rannsóknina og Örn Ólafsson tölfræðingur fyrir aðstoð við tölfræðilega útreikninga.

Þakkir eru einnig færðar Guðmundi Arn­kelssyni dósent við Háskóla Íslands fyrir aðstoð og ábendingar, Guðrúnu Garðarsdóttur Fæðingarskráningu, Reyni Tómasi Geirssyni prófessor Kvennadeild Landspítala, Hildigunni Friðjónsdóttur, hjúkrunardeildarstjóra á Göngudeild Landspítala, Skúla Guðmundssyni, skrifstofustjóra Hagstofu Íslands fyrir aðstoð við að finna samanburðarbörn.

Einnig fá þakkir Ásgeir Haraldsson prófessor Barnaspítala Hringsins, Stefán J. Hreiðarsson forstöðumaður Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins og Karl Steinar Guðnason forstjóri Tryggingastofnunar ríkisins. Rannsóknin var styrkt af Vísindasjóði Rannsóknaráðs Íslands og Verðlaunasjóði Óskars Þórðarsonar.

Heimildir

1. Georgsdóttir I, Dagbjartsson A. Litlir fyrirburar á Íslandi. Lífslíkur og fötlun.

2. Georgsdóttir I, Sæmundsen E, Símonardóttir I, Halldórsson JG, Egilson SÞ, Leósdóttir Þ, et al. Litlir fyrirburar á Íslandi. Heilsu­far og þroski. Læknablaðið 2003; 89: 575-81

3.  Aylward PG. Cognitive and neuropsychological outcomes: More than IQ scores. Ment Retard Dev Disabil Res Rev 2002; 8: 234-40.

4.  Samuelsson S, Bylund B, Cervin T, Finnström O, Gäddlin PO, Leijon I, et al. The prevalence of reading disabilities among very-low-birth-weight children at 9 years of age – dyslexics or poor readers? Dyslexia 1999; 5: 94-112.

5.  Goyen TA, Lui K. Longitudinal motor development of „apparently normal“ high-risk infants at 18 months, 3 and 5 years. Early Hum Dev 2002; 70: 101-15.

6.  Saigal S, Pinelli J, Hoult L, Kim MM, Boyle M. Psychopathology and social competencies of adolescents who were extremely low birth weight. Pediatrics 2003; 111: 969-75.

7.  Saigal S, den Ouden L, Wolke D, Hoult L, Paneth N, Streiner DL, et al. School-age outcomes in children who were extremely low birth weight from four international population-based cohorts. Pediatrics 2003; 112: 943-50.

8.  Taylor HG, Klein N, Hack M. School-age consequencies of birthweight less than 750g: a review and update. Dev Neuropsychol 2000; 17: 289-321.

9.  Finnstrom O, Olaugsson PO, Sedin G, Serenius F, Svenningsen N, Thiringer K, et al. Neurosensory outcome and growth at three years in extremely low birthweigth infants: Follow-up results from the Swedish national prospective study. Acta Paediatr 1998; 87: 1055-60.

10.  The Scottish Low Birtweight Study Group: Scottish low birthweight study: I: Survival, growth, neuromotor and sensory impairment. Arch Dis Child 1992; 67: 675-81.

11.  Taylor GH, Hack M, Klin N, Schatschneider C. Achievement in children with birth weight less than 750 grams with normal cognitive abilities: Evidence for specific learning disabilities. J Pediatr Psychol 1995; 20: 703-19.

12. Verloove-Vanhorick Sp, Veen S, Ens-Dokkum MH, Schreuder AM, Brand R, Ruys JH. Sex difference in disability and handicap at five years of age in children born at very short gestation. Pediatrics 1994; 93: 576-9.

13. Tommiska V, Heinonen K, Ikonen S, Kero P, Pokela ML, Renlund M, et al. A national chort-term follow-up of extremely low birth weight infants born in Finland in 1996-1997. Pediatrics 2001; 107: e2.

14.  Doyle LW. Victorian Infant Collaborative study Group. Outcome at 5 years of Age of Children 23 to 27 weeks´ Gestation: Refining the prognosis. Pediatrics 2001; 108: 134-41.

15.  Salokorpi T, Rautio T, Sajenemi N, Seerenius-Sirve S, Tuomi H, von Wendt L. Neurological development up to the age of four years of extremely low birthweight infants born in Southern Finland in 1991-94. Acta Paediatr 2001; 90: 218-21.

16.  Hack M, Wilson-Costello D, Friedman H, Taylor GH, Schluchter M, Fanaroff AA. Neurodevelopment and predictors of outcomes of children with birth weights of less than 1000g: 1992-1995. Arch Pediatr Adolesc Med 2000; 154: 725-31.

17.  Hindmarch GJ, O´Callaghan MJ, Mohay HA, Rogers YM. Gen­der differences on cognitive abilities at 2 years in ELBW infants. Extremely low birthweight. Early Hum Dev 2000; 60: 115-22.

18.  Aylward GP, Pfeiffer SI, Wright A, Verhulst SJ. Outcome studies of low birth weight infants published in the last decade: a metanalysis. J Pediatr 1989; 115: 515-21.

19.  Taylor HG, Klein N, Hack M. School-age consequences of birth weight less than 750g: A review and update. Dev Neuropsych 2000; 71: 1495-511

20.  Böhm B, Katz-Salamon M, Smedler AC, Lagercrantz H, Forssberg H. Developmental risks and prodictive factors for influencing cognitive outcome at 5 ½   years of age in very-low-birthweight children. Dev Med Child Neurol 2002; 44: 508-16.

21.  Sajaniemi N, Hakamies-Blomqvist L, Katainen S, von Wendt L. Early cognitive and behavioral predictors of later performance: a follow-up study of ELBW children from age 2-4. Early Childh Res Quart 2001; 16: 343-61.

22. Whitfield MF, Grunau RV, Holsti L. Extremely premature (< or = 800g) schoolchildren: multiple areas of hidden disability. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 1997; 77: F85-90.

23.  Taylor HG, Klein N, Minich NM. Verbal memory deficits in children with less than 750g birth weight. Child Neuropsychology 2000; 6: 49-63.

24.  Hille ET, den Ouden AL, Saigal S, Wolke D, Lambert M, Withaker A, et al. Behavior problems in children who weigh 1000g or less at birth in four countries. Lancet 2001; 357: 1641-3.

25.  Msall ME, Tremont MR. Measuring functional outcomes after prematurity: developmental impact of very low birth weight and extremely low birth weight status on childhood disability. Ment Retard Dev Disabil Res Rev 2002; 8: 258-72.

26.  Goyen TA, Lui K, Woods R. Visual motor, visual-perceptual, and fine mtor outcomes in very low birthweight children at 5 years. Dev Med Child Neurol 1998; 40: 76-81.

27.  Foulder-Hughes L, Cooke R. Do mainstream schoolchildren who were born preterm have motor problems? Br J Occ Ther 2003; 66: 9-16.

28.  Luoma L, Herrgard E, Martikainen A. Neuropsychological analysis of the visoumotor problems in children born preterm at < 32 weeks of getation: A 5-year prospective follow-up. Dev Med Child Neurol 1998; 40: 21-30.

29.  Dewey D, Crawford SG, Creighton DE, Sauve RS. Long term neuropsychological outcomes in very low birth weight children free of sensorineural impairments. J Clin Experiment Neuropsych 1999; 21: 851-65.

30.  Wechsler D. Manual for the Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – Revised. San Antonio, TX: The Psychological Corporation 1989.

31.  Newcomer PL, Hammill DD. Test of Language Development – 2Primary. Austin Texas: PRO-ED 1988.

32.  Miller LJ. The Miller Assessment for Preschoolers. San Antonio, TX: The Psychological Corporation 1988,1982.

33.  Lantz C, Melén K. Finmotorisk Utvecklingsstatus 1-7år. Stockholm: Omsorgsnåmden 1992, 1978.

34.  Child Behavior Checklist. Achenbach TM. Burlington: University of Vermont 1988.

35.  Hannesdóttir H. Spurningalisti yfir atferli barna og unglinga á aldrinum 4-16 ára. Reykjavík 1989.

36.  WHO. Recommended definitions, terminology and format for statistical tables related to the perinatal period and use of a new certificate for cause of perinatal deaths. Acta Obstet Gynecol Scand 1977; 56: 247-53.

 37.  WHO. International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps. A manual of classifiction relating to the consequences of disease. Geneva 1980.

38.  WHO. International Classifiction of Diseases and Related Health Problems. Tenth Revision. WHO Geneva 1992.

39.  ICD 10. Alþjóðleg tölfræðiflokkun sjúkdóma og skyldra heil­brigð­isvandamála. 10. endurskoðun. Snædal M (ritstj.) Orða­bókasjóður læknafélaganna. Reykjavík 1996.

40.  Símonardóttir I, Guðmundsson E, Skúlason S, Pétursdóttir S. TOLD-2P  Málþroskapróf, íslensk staðfærsla. Reykjavík: Rann­sóknarstofnun uppeldis- og menntamála 1995.

41.  Hannesdóttir H, Einarsdóttir S. The Icelandic Child Mental Health Study. An Epidemiological Study of Icelandic Children 2-18 years of age using the Child behavior Checklist as a Screening Instrument. European Child and Adolescent Psychiatry 1995;49: 237-48.

42.  Sattler JM. Assessment of children: Cognitive applications. San Diego: Jerome M. Sattler 2001.

43.  Guðmundsson E, Ólafsdóttir H. WPPSI-RIS. Greindarpróf Wechslers handa börnum á leikskóla- og grunnskólaaldri. Handbók. Námsmatsstofnun, Reykjavík 2003.

44.  Símonardóttir I. Áreiðanleiki og réttmæti íslenskrar staðfærslu málþroskaprófsins TOLD-2P. Meistaraprófsverkefni til M.Ed. gráðu í uppeldis- og kennslufræði við Kennaraháskóla Íslands með áherslu á sérkennslu. Reykjavík 1996.

45.  Wechsler D. Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence. Cleveland: The Psychological Corporation 1967.

46.  Guðmundsson E, Grétarsson S, Krisjánsdóttir S, Jónsdóttir V. Greindarpróf Wechslers fyrir forskólabörn: Réttmætisathugun. Sálfræðiritið – Tímarit Sálfræðingafélag Íslands 1993; 4-5: 29-32.

47.  Bayley N. Manual for the Bayley Scales of Infant Development – Second Edition. New York: Psychological Corporation 1993.

48.  Burgemeister BB, Blum LH, Lorge I. Columbia Mental Maturity Scale. Harcourt Brace Jovanovich, New York 1972.

49.  Dunn LM, Dunn M. Peabody Picture Vocabulary Test – Revised. Circle Pines, MN: American Guidance Service 1981.

50.  Levine MN. Leiter International Performance Scale: A Handbook. Western Psychological Services, Los Angeles 1982.

51.  Williams M. Williams Intelligence Test for Children with Defective Vision.  Windsor, England: N.F.E.R. Publishing Club 1956.

52.  Kjeld M, Sigurðsson Þ. Reynells – málþroskapróf – tilraunaút­gáfa. Titill á frummáli:  Reynell Developmental Language Scales. Höf. Joan Reynell. Þórsútgáfan, Reykjavík 1984.

53.  Zimmermann IL, Steiner VG, Pond RE. Preschool Language Scale. The Pschychological Corp. Harcourt Brace Jovanovich, (1979). Þýð. Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, talmeina­fræð­ingar, 1986.

54.  Daniels LE, Bressler S. The Miller Assessment for Preschoolers: Clinical use with children with developmental delays. Am J Occup Ther 1990; 44: 48-53.

55.  Daniels LE. The Miller Assessment for Preschoolers: Construct validity and clinical use with children with developmental disabilities. Am J Occup Ther 1998; 52: 857-65.

56.  Parush S, Winokur M, Goldstand S, Miller LJ. Prediction of school performance using the Miller Assessment for Preschoolers (MAP): A validity study. Am J Occup Ther 2002; 56: 547-55.

57.  Parush S, Yochman A, Jessel AS, Shapiro M, Mazor-Karesenty T. Construct validity of the Miller Assessment for Preschoolers and the Pediatric Examination and Educational Readiness for children. Phys Occup Ther Ped 2002; 22: 7-27.

58.  Egilson SÞ. A crosscultural performance of Icelandic children to the norms of U.S. Children on the Miller Assessment for preschoolers. An unpublished Master’s thesis. San Jose State University 1994

59.  Parks S. Hawaii Early Learning Profile. Palo Alto, CA: VORT Corporation 1992.

60.  Achenbach TM, Brown JS. Bibliography of published studies using the Child Behavior Checklist and related materials. Burlington, VT: University of Vermont Department of Psychiatry 1991.

61.  Achenbach TM, Edelbrock C. Behavioral problems and competencies reported by parents of normal an disturbed children aged four to sixteen. Monographs of the Society for Research in Child Development. The University of Chicago Press, Chicago 1981.

62.  Verhulst FC. A review of community studies. In Verhulst FC, Koot HM, ed. The Epidemiology of Child and Adolescent Psychopathology. Oxford University Press, New York 1995: 146-177.

63.  Sattler JM. Assessment of children. Behavioral and clinical applications. San Diego 2002.

64.  Kohout FJ. Statistics for social scientists: A coordinated learning system. Malabar, Krieger, Florida 1974.

65.  Kraemer HC, Morgan GA, Leech NL, Gliner JA, Vaske JJ, Harmon RJ. Measures of clinical significance. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2003; 42: 1524-9.

66.  Escobar JE, Littenberg B, Petitti DB. Outcome among surviving very low birthweight infants: A metanalysis. Arch Dis Child 1991; 66: 204-11.

67.  O´Callaghan MJ, Burns YR, Gray PH, Harvey JM, Mohay H, Rogers YM, et al. School performance of ELBW children: A controlled study. Dev Med Child Neurol 1996; 38: 917-26.

68.  Duncan N, Schneider, Robertson CMT. Language abilities in five-through seven-year-old children born at or under 28 weeks gestational age. J Med Speech-Lang Path 1996; 4: 71-9.

69.  Leósdóttir T, Egilson ST, Georgsdóttir I. Performance of extremely low birthweight Children at 5 years of age on The Miller Assessment for preschoolers. Phys Occup Ther Ped (in press).

70.  Holsti L, Grunau RVE, Whitfield MF. Deveopmental coordination disorder in extremely low birth weight children at nine years. J Dev Behav Pediatr 2002; 23: 9-15.

71.  Missuna C, Polatajko H. Developmental dyspraxia by any other name. Are they all just clumsy children? Am J Occup Ther 1995; 49: 619-27.

72.  Willoghby C, Polatajko HJ. Motor Problems in children with developmental coordination disorder: Review of the literature. Am J Occup Ther 1995; 49: 787-94.

73.  Saigal S, Rosenbaum PL, Feeny D, Burrows E, Furlong W, Stoskopf BL, et al. Parental perspectives of the health status and health-related quality of life of teen-aged children who were extremely low birth weight and term controls. Pediatrics 2000; 105: 569-74.

 Þetta vefsvæði byggir á Eplica