Umræða fréttir

Fundur stjórnar Norræna læknaráðsins

Norræna læknaráÐiÐ er vettvangur læknafélaganna á Norðurlöndum til skoðanaskipta og til sameiginlegra verkefna. Almennir læknaráðsfundir eru haldnir annað hvert ár og eru opnir öllum félögum í læknafélögum landanna fimm, hinn síðasti þeirra var haldinn í Visby á Gotlandi í júní síðastliðnum. Stjórn Norræna læknaráðsins skipa tveir fulltrúar frá hverju læknafélagi, oftast nær formaður og framkvæmdastjóri hvers félags. Af hálfu LÍ eru það núna varaformaður og framkvæmdastjóri. Stjórnin hittist tvisvar á ári.Undirritaður sótti fund stjórnar Norræna læknaráðsins í Osló hinn 12. september síðastliðinn. Þar voru þessi mál einkum til umræðu:

1. Yfirlýsing félaganna um endurmenntun var endanlega samþykkt með því að ensk þýðing var nú tilbúin. Ákveðið var að útbúa lítið hefti með merkjum félaganna til dreifingar og ennfremur að kynna yfirlýsinguna í CP (Comité-Permanent). Umræður snerust annars vegar um hvernig kerfi endurmenntunar verði komið á svo það nýtist sem flestum og hins vegar hvernig fara skuli með lækna sem ekki standa sig. Það er tilhneiging meðal stjórnmálamanna að líta svo á að símenntun eigi að vera skylda og með því að nota kröfu um tímabundna sérfræðiviðurkenningu megi flokka frá lélega lækna. Fundurinn var sammála því að nota símenntun ekki í þessum tilgangi og að krafa um tímabundna viðurkenningu sé slæm lausn sem beri að standa gegn. Bent var á að slík krafa hafi ekki komð fram varðandi aðrar háskólastéttir.

Samþykkt var að norska læknafélagið taki að sér tvö verkefni: A. Koma með tillögur um sameiginleg verkefni félaganna á sviði símenntunar. B. Koma með leiðbeiningar um aðstoð/aðgerðir varðandi lækna sem ekki standa sig.

2. Sænska læknafélagið kynnti einfalt form sem ætlað er læknafélögum hvers lands að fylla í upplýsingar um lögfræðiþjónustu til handa læknum frá öðru Norðurlandi er tímabundið starfa í viðkomandi landi. Þessar upplýsingar eiga síðan að verða aðgengilegar félögunum.

3. Alþjóðafélag lækna (WMA). Sagt frá starfi nefndar sem endurskoðar Helsinkiyfirlýsinguna. Samþykkt endanlega að notast við sameiginlegt framboð læknafélaga Norðurlandanna til stjórnar WMA (Council), en það þýðir að Ísland og Noregur bjóða fram sinn fulltrúann hvort og félögin öll kjósa þá. Sænski fulltrúinn hættir þar með (Anders Milton), en hann hefur verið í stjórninni í sex ár. Norski fulltrúinn heldur áfram (Harry Martin Svabö). Framkvæmdastjóri sænska læknafélagsins hafði tekið saman upplýsingar um kosningafyrirkomulagið og viðraði hugmyndir um kosningu þriggja fulltrúa frá Norðurlöndunum, en sá möguleiki þótti fjarlægur og ákveðið var að reyna ekki á hann. Það kemur síðan í ljós í nóvember hvort kemur til kosninga eða hvort framboðin verða jafnmörg lausum sætum.

4. Comité-Permanent. Félagið hefur haft ótrygga tilveru, en undir stjórn Finnlands og með norskan ritara virðist það vera að tryggja sig í sessi. Eitt vandamálanna er að fáir þekkja félagið og hvað það stendur fyrir, en ætlunin er að það sé vettvangur evrópskra læknafélaga til samræðna um sameiginleg mál og jafnframt vettvangur til samræðna við hina pólitísku Evrópu. Utan fundarins kom fram að fulltrúi Íslands, Katrín Fjeldsted, hefur sagt frá andstöðu LÍ við lögleiðingu á boxi og reifað hugmyndir um að CP láti það til sín taka. Ekkert gerist þó nema skriflegt erindi berist.

5. Hinn íslenski miðlægi gagnagrunnur. Fyrir fundinum lá samantekt undirritaðs um hvað gerst hefur síðustu mánuði. Eins og áður kom fram stuðningur NLS við LÍ. Fram kom sú skoðun að mjög mikilvægt verði að komast að samkomulagi, en einnig komu fram raddir um að ekki ætti að gefa eftir hvaða varðar grundvallaratriði. Áhugi læknaráðsins er mikill enda verður um alþjóðlega skírskotun að ræða í þessu máli okkar.

6. Netvæðing og upplýsingastefna. Læknafélögin hafa nýtt sér netið töluvert. Danska og finnska félagið hafa sent félögum sínum erindi í netpósti og spara töluverðan pappír og sendingarkostnað. Danska félagið hefur heimasíðu sem hundruð lækna sækja í hverri viku og notar hana einnig sem veitu til fjölmiðla. Þeir nota töluverðan starfskraft í þetta og um það bil tvær milljónir danskra króna árlega. Sænska félagið hefur stofnað fyrirtæki með bæði eigin fjármagni og áhættufjármagni sem á að nota fyrir félagana í ýmsum tilgangi (auglýsingar, samband við tryggingafélög, jafnvel þjónusta við sendingu lyfseðla í apótek). Eftir nokkur ár er stefnt að skráningu á hlutabréfamarkað og þá fá áhættufjárfestar (og félagið) stofnféð ríkulega til baka, ef væntingar ganga eftir. Það er því umhugsunarefni fyrir LÍ hvernig auka mætti nýtingu heimasíðu félagsins og hvert beri að stefna.

Tengd skjöl
Þetta vefsvæði byggir á Eplica