Um blaðið

Hlíðasmára 8, 201 Kópavogi
Sími: 564 4104
Fax: 564 4106

Ritstjórn

Engilbert Sigurðsson, geðlæknir, ritstjóri og ábyrgðarmaður
Anna Gunnarsdóttir, barnaskurðlæknir
Þórunn Jónsdóttir, gigtlæknir
Hannes Hrafnkelsson, heilsugæslulæknir
Magnús Gottfreðsson, lyflæknir
Sigurbergur Kárason, svæfingalæknir
Tómas Guðbjartsson, hjarta- og lungnaskurðlæknir
Þórdís Jóna Hrafnkelsdóttir, lyflæknir

Tölfræðilegur ráðgjafi blaðsins

Thor Aspelund

Ritstjórnarfulltrúi

Védís Skarphéðinsdóttir - sími 564-4109, vedis@lis.is

Blaðamaður

Hávar Sigurjónsson - sími 564-4111, havar@lis.is - (í leyfi)

Auglýsingastjóri og ritari

Sigdís Þóra Sigþórsdóttir - sími 564-4104, sigdis@lis.is

Umbrotsmaður

Sævar Guðbjörnsson - sími 564-4112, saevar@lis.is

Útgefandi

Læknafélag Íslands
Læknafélag Reykjavíkur


Læknablaðið áskilur sér rétt til að birta og geyma efni blaðsins á rafrænu formi, svo sem á netinu. Blað þetta má eigi afrita með neinum hætti, hvorki að hluta né í heild án leyfis.