Stöðuauglýsingar

Barna- og unglinga geðlæknir / barnalæknir - Geðheilsumiðstöð barna

Hefur þú áhuga á að taka þátt í starfi með börnum og unglingum með geð- og þroskavanda ?

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins leitar af barna- og unglinga geðlækni / barnalækni til starfa hjá Geðheilsumiðstöð barna. Starfað er í þverfaglegu teymi, við ráðgjöf og greiningu barna með geð- og þroskaraskanir.

Geðheilsumiðstöð barna (GMB) veitir 2. stigs heilbrigðisþjónustu á landsvísu fyrir börn að 18 ára aldri. Miðstöðin sinnir greiningu, ráðgjöf og meðferð vegna geð- og þroskavanda barna og unglinga. Starfshópur GMB er þverfaglegur og vinnur eftir markvissu skipulagi með fagleg gæði að leiðarljósi. Áhersla er á gott viðmót og fjölskyldumiðaða þjónustu. GMB á reglulegt samstarf við þjónustuveitendur víðsvegar um landið og sinnir starfsþjálfun háskólanema á sviðinu. 

Um er að ræða 50 - 100% ótímabundið starf og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1. júní n.k. eða eftir nánara samkomulagi. Til greina kemur að ráða tímabundið áhugasaman reynsluminni lækni fáist ekki sérfræðingur með reynslu í starfið.

Helstu verkefni og ábyrgð

Sérfræðingur starfar í þverfaglegu teymi við greiningu og meðferð barna með geð- eða þroskavanda. Fjölskylduvinna er einn lykilþátta starfsins. Sérfræðingur tekur virkan þátt í umbótastarfi og þróun þjónustu.  Starf sérfræðings felst einkum í ráðgjöf og meðferð  til barna með geð- og þroskaraskanir og fjölskyldna þeirra. Þróunar- og rannsóknarvinna eru mikilvægir þættir í starfi sérfræðings.

Hæfniskröfur

  • Íslenskt lækningaleyfi
  • Sérfræðimenntun í barnageðlækningum eða barnalækningum
  • Staðgóð þekking, reynsla og/eða áhugi á greiningu og meðferð barna með geð- eða þroskavanda
  • Reynsla af starfi í þverfaglegu teymi
  • Faglegur metnaður og sjálfstæði í starfi
  • Frumkvæði og öguð vinnubrögð
  • Góð hæfni í mannlegum samskiptum og áhugi til að starfa í þverfaglegu teymi
  • Góð íslenskukunnátta   

   

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Læknafélag Íslands hafa gert.

Stéttarfélag er Læknafélag Íslands. Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilsskrá. Jafnframt skal leggja fram staðfestar upplýsingar um læknismenntun og fyrri störf, afrit af opinberu starfsleyfi ásamt hreinu sakavottorði. Umsækjendum sem uppfylla hæfnikröfur verður boðið í viðtal og byggir ráðning á frammistöðu í viðtali, umsögnum og innsendum gögnum. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttis- og mannréttindastefnu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við ráðningu í starfið. Umsókn getur gilt í 6 mánuði.

Starfshlutfall er 50-100%

Umsóknarfrestur er til og með 24.04.2024

 

Nánari upplýsingar veitir

Linda Kristmundsdóttir - Linda.Kristmundsdottir@heilsugaeslan.is - 513-6620
Þetta vefsvæði byggir á Eplica