Lausar stöður

Overlæge i psykiatri til Landssygehuset

En stilling som overlæge i psykiatri ved Psykiatrisk Center på Landssygehuset er ledig til besættelse pr. 1. september 2017 eller efter nærmere aftale.

Psykiatrisk Center er omorganiseret de seneste år, således, at behandlingen mere kan ske ambulant. På centret er 19 sengepladser til akut og almen psykiatri og et stort ambulatorium med distriktspsykiatrisk funktion over det meste af landet. Centret behandler alle områder af psykiatrien. Vores vision er at skabe en psykiatri, hvor rehabilitering og recovery er afgørende i processen, og som i organiseringen tager udgangspunkt i de særlige udfordringer som det lille samfund stiller.

Der arbejdes også mod yderligere afstigmatisering af psykiatrisk sygdom og et forbedret behandlingstilbud til intercurrent somatisk sygdom. Dette søges opnået ved samarbejde og samlokalisering med somatiske afdelinger i den nye sygehusbygning, der står færdig i 2021.

 

Vi kan tilbyde

•         grundig introduktion

•         en spændende og dynamisk arbejdsplads i et tværfagligt miljø

•         et miljø, hvor vi vægter høj faglighed og udvikling

•         selvstændighed og fleksibilitet vedrørende arbejdstilrettelæggelse og mulighed for stor indflydelse i det kliniske arbejde

•         gode betingelser for videreudvikling af kompetencer

•         at være en del af en organisation i udvikling, hvor vi overordnet prioriterer rehabilitering og recovery i et tværfagligt teambaseret samarbejde

 

Vi forventer, at du

•         er speciallæge i psykiatri med en bred klinisk erfaring

•         har interesse for ledelse af patientforløb med inddragelse af tværfaglige samarbejdspartnere

•         gode samarbejdsevner og evne til at arbejde i teams

•         interesse for en rehabiliterings- og recoveryorienteret tilgang

•         gerne har ledelseserfaring og indstillet på at tage lederskab i forhold til dine opgaver og dit personale

•         er professionel, åben og respektfuld i din kommunikation med andre

•         er forsknings- og projektinteresseret.

Ansøgningen skal desuden indeholde oplysninger om egne kompetencer indenfor speciallægens 7 kompetenceområder

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Fíggjarmálaráðið og Foreningen af Speciallæger.
Der indhentes efter aftale med ansøger altid referencer inden endelig beslutning om ansættelse.

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Tormóður Stórá på tlf. +298 304500, lokal 4100 eller lstost@ls.foÞetta vefsvæði byggir á Eplica